HTML

A köztársaság megmentése

Hogyan lehet parlamenti kétharmad összefogásra képtelen pártokkal? Úgy, hogy csak a demokrácia visszaállítására (nem pedig közös kormányzásra) kötnek szövetséget a következő választásokon. A szükséges törvények elfogadása után (kb. egy hónap múlva) feloszlatják a parlamentet, és jön a demokratikus választás.

Friss topikok

  • tibapó: @Rátkai János: "...pár hónap múlva már pártjelöltekre kell majd szavaznia újra, vagyis csak egy il... (2017.10.26. 12:56) A köztársaság megmentése

Archívum

A köztársaság megmentése

2012.02.02. 18:35 Ruzsa Ferenc


Egy paradoxon megoldása: az Alkotmányozó Nemzetgyűlés


Nagyon sokan érzik úgy, hogy Magyarország rossz úton jár, ezért a következő választások után új erőknek kellene vezetni az országot. Ám a kormányváltás kevés: az ország új alkotmánya, továbbá több kétharmados törvénye is lehetetlenné teszi a más irányvonalú, sikeres kormányzást; parlamenti kétharmad kell tehát ezek megváltoztatásához.

Ám a jelenlegi és a prognosztizálható politikai mezőben a szocialisták (és a Demokratikus Koalíció) nélkül kétharmadot elérni lehetetlen. Ugyanúgy igaz azonban ennek a fordítottja is: velük összefogva is lehetetlen a kétharmad, mert elutasítottságuk is rendkívül erős. Sokan vannak, és sokan is lesznek azok, akik nem szavaznak olyan erőre, amelyik a szocialistákkal nyíltan összefog.

Az összefogás, éspedig a legszélesebb összefogás pedig nélkülözhetetlen. Nem járható az az út, hogy a különféle erők önállóan indulnak a választásokon, majd egy kormányképes koalíció kormányoz, a parlamenten belül pedig az Alkotmány korrekciójához szükséges kétharmad is létrejön. Olyan ugyanis a választási rendszer, hogy összefogás nélkül a Fidesz győz, de legalábbis a kétharmadot megakadályozó ereje lesz a parlamentben.


Választási matematika a népakarat ellen

A jelenlegi választási törvény ugyanis a Fidesz testére lett szabva. Hiába van erős többsége a változtatáspártiaknak, az országházban kisebbségbe kerülhetnek. Ennek egyik oka közismert, és nem is új: a kis pártokra adott szavazatok egyszerűen elvesznek. Ez mindig is torzulásokat eredményezett, ám a mai helyzetben minden korábbinál súlyosabb következményekkel járhat. Olyan erős ugyanis a társadalmi ellenkezés a jelenlegi és az előző kormánypártokkal szemben, hogy minden korábbinál többen fognak új pártokra szavazni. Márpedig az új pártok szükségképpen még viszonylag kicsik, és ha nem érik el a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-ot, akkor a rájuk leadott rendszerváltó szavazatok hatástalanok maradnak.

De még ha ezt valahogyan sikerülne is elkerülni, akkor sem a népakarat győz: ezt legegyszerűbben egy példával világíthatjuk meg. Példaországban van száz szavazó és két párt, a Kékek és a Sárgák; a parlament három főből áll. A Sárgák népi támogatottsága erős, 68%-os többségben vannak. A három képviselőt három választókerületben választják meg; kettőben harminc, a harmadikban negyven választó van. Ha a most kormányzó Kékek úgy húzzák meg a szavazókerületek határát, hogy a negyvenfős kerületben csupa Sárga legyen, a többi Sárga pedig egyenlően oszlik meg a két másik kerület között, akkor ez lesz az eredmény:

     1. kerület – 40 Sárga szavazat – Sárga képviselő
     2. kerület – 14 Sárga, 16 Kék szavazat – Kék képviselő
     3. kerület – 14 Sárga, 16 Kék szavazat – Kék képviselő

Azaz a Sárgáknak az országban több mint kétharmaduk van; a parlamentben azonban a Kékeknek lesz kétharmados többségük!

Választási szakértők szerint a mostani parlament által elfogadott választási törvény éppen így osztotta választókerületekre az országot: az új parlamentben sokkal több fideszes képviselő lesz, mint amekkora a támogatottságuk az országban. Ezt a hatást tovább erősíti az új, egyfordulós, relatív többséggel képviselőt választó rendszer, amelyben ráadásul a győztes képviselő után is jár kompenzációs szavazat.

Ez tehát kiúttalan csapdahelyzetnek látszik, úgy tűnhet, csak forradalom vagy puccs segíthetne. De nem így van: létezik törvényes, békés és járható kiút.


A megoldás: a parlament két funkciójának szétválasztása

A legtöbb demokráciában, így Magyarországon is, amikor megválasztjuk az országgyűlést, két különböző funkcióval látjuk el a képviselőket. Egyrészt a többség kormányt alakít és intézi az ország ügyeit; másrészt a parlament törvényeket alkot és módosítja az ország berendezkedését.

Lehetetlennek látszik, hogy a rendkívül széttagolt, jobb- és baloldali, konzervatív és liberális ellenzéki pártok vagy szavazóik (a szükséges elsöprő többségben) meg tudjanak egyezni az ország kormányzásában. Teljességgel lehetséges ugyanakkor, hogy a berendezkedésben: az Alkotmányban, egy tisztességes választójogi törvényben egyezségre jussunk.

Ha minden érintett belátja, hogy minden más esetben a Fidesz-Magyarország örökségével kell együtt élnünk beláthatatlanul hosszú ideig, akkor megegyezhetnek: a következő választáson csak alkotmányozó parlamentet választanak; ezt nevezem majd az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Parlamentjének. Ez elfogadja hazánk új alaptörvényét (a választási szabályokkal együtt), majd feloszlatja magát. És immár az új, tisztességes választási szabályok alapján megválaszthatjuk az új országgyűlést, amely a demokrácia hétköznapjai szerint működne ismét.


Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés

A haza jövőjéért felelősséget érző pártoknak a lehető leghamarabb meg kell alkotniuk az Alkotmányozó Nemzetgyűlést, amely tehát pártközi, nem parlamenti és nem választott testület. A Nemzetgyűlés a következő választásokig hátralévő időben kidolgozza az új alkotmányt és választási törvényt.

A Nemzetgyűlést alkotó pártok megegyeznek, hogy a következő választáson önálló pártként nem indulnak el, csakis a közös listán, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés listáján. Megegyeznek az Ideiglenes Kormány összetételében. Minden választókerületben egyetlen képviselőt indítanak el, aki írásban kötelezi magát, hogy csakis az Alkotmányozó Nemzetgyűlés mandátumát hajtja végre – azaz megválasztják az Ideiglenes Kormányt, majd elfogadják az új Alaptörvényt, és kimondják a parlament feloszlását. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés által megállapított törvényszöveget egyetlen betűnyi változtatás nélkül, a lehető legrövidebb idő alatt kell elfogadni.

A pártok e választáson minden erejükkel az Alkotmányozó Nemzetgyűlés listájának támogatására mozgósítják szimpatizánsaikat. De sem akkor, sem azt megelőzőleg, nem adják fel önállóságukat, természetüknek megfelelően politizálnak, akár rendkívül élesen támadhatják is egymást. Természetellenes és sikertelen is lenne a jobboldali szavazókat a szocialisták elfogadására kérni vagy megfordítva. Csakis a tisztességes új alaptörvényért működnek együtt.

Magyarországon az elmúlt huszonkét esztendő rendkívül gyászos képet festett a pártösszefogásról. Minden egyes esetben az erősebbik párt felmorzsolta vagy magába olvasztotta a vele együttműködő kisebbiket: kisgazdák, KDNP, MDF, SZDSZ – mindegyikükről inkább csak múlt időben beszélhetünk. Ezért több mint érthető, ha a kisebb pártok rendkívül bizalmatlanok, és az egyébként megkerülhetetlennek látszó együttműködés elől is elzárkóznak, hiába diktálná ezt a legátfogóbb közérdek és (a bekebeleződés veszélyétől eltekintve) a legalapvetőbb önérdekük is. Hiába világos, hogy a jelenlegi választási rendszer számukra semmi, vagy legfeljebb minimális parlamenti jelenlétet biztosít: inkább kivárnak, hátha megerősödnek a következő választásra, mintsem az erősebb párt halálos ölelését elfogadják.

Ezért az itt javasolt megoldás legfőbb erénye, hogy úgy teszi lehetővé az alkotmányozást és a demokrácia helyreállítását, hogy közben minden résztvevő teljességgel megőrzi arculatát és önállóságát, nem alkotnak kormánykoalíciót. Az Ideiglenes Kormány ugyanis nyilvánvalóan szakértői, nem pártfüggő testület lenne, és megbízatása is csak mintegy öt hónapra szól.


Kik alkotják a Nemzetgyűlést?

Demokráciában a nép politikai képviseletét a pártok látják el; ezért csak pártok vennének részt az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben. Az alkotmány azonban az egész nemzet alaptörvénye, ezért ezen túlmenő korlátozás nem lehetséges: minden törvényes, mérhető támogatottságú pártnak helyet kell biztosítani. Nem szimpátia kérdése. Nem lehet egy „elfogadhatatlannak” (szélsőségesnek vagy lejáratódottnak) tartott pártot kitiltani. Ha hajlandó az új alaptörvény kidolgozásában részt venni, a Fideszt vagy annak megfigyelőjét is be kell fogadni. Nem jobb- vagy baloldali, konzervatív vagy haladó alkotmány kell, hanem egy olyan átfogó szabályozás, amelyben mindenféle, demokratikusan megválasztott parlament és kormány jól működhet majd.

Ha egy párt a választásokra szóló egyezségben nem kíván részt venni, az alkotmánytervezet megalkotásában megfigyelőként akkor is vehessen részt. A cél ugyanis a lehető legtöbb magyar embernek, a lehető legtöbb politikai álláspontnak megfelelő alkotmány: nem a győztesek alkotmánya, hanem mindenkié.

Ugyanezért indokoltnak látszik a nem pártszerű, „civil” politikai szervezetek, köztük a szakszervezetek számára is megfigyelői státuszt biztosítani. A megfigyelők az alkotómunkában részt vesznek, javaslatokat is tesznek; ám mivel a választásokon nem kívánnak elindulni (éppen ez különbözteti meg őket a pártoktól), ezért nem részesei a választási együttműködésnek sem. Márpedig annak központi eleme az új alkotmánytervezet; elfogadása tehát a résztvevő pártok részéről elengedhetetlen – ezért csak ők az Alkotmányozó Nemzetgyűlés teljes jogú tagjai.

De nyilvánvalóan nagyban fokozná az alkotmánytervezet legitimitását, ha megfigyelők közös nyilatkozatban fejeznék ki támogatásukat.


Kik írják az új alkotmányt?

Bár a szöveget az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek kell elfogadnia és még a választások előtt közzétennie, a megírása mégsem a politikusok dolga. Elsősorban alkotmányjogászok, ezenkívül politológusok, emberjogi szakemberek, történészek és más tudományágak művelői is dolgozhatnának a szakmai műhelyben – javaslatom szerint többségükben pártfüggetlen értelmiségiek, bár nyilván minden párt is delegálja majd a sajátos értékrendjét megjelenítő szakértőjét. E testületet a magasztos cél: az ország új, igazságos és stabil berendezkedésének kialakítása vezérelheti csupán, melynek egyetlen történelmi korlátja van – sikeres, azaz a pártok és a szavazók támogatását elnyerő alkotmánynak kell lennie.

Mivel a folyamat egésze mindannyiunkra tartozik, az elkészült fejezeteket még az Alkotmányozó Nemzetgyűlés általi elfogadása előtt közzé kell tenni a sajtóban, és a nagyközönség véleményére, javaslataira figyelemmel módosítani.


A Nemzetgyűlés képviselői és az Ideiglenes Kormány

Ahhoz, hogy a választásokat az ellenséges szabályozás ellenére is meg lehessen nyerni, éspedig a szükséges elsöprő többséggel, nem elég a pártok egységes támogatása – megfelelő személyeket is kell jelölni az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Parlamentjébe. Mivel ezúttal rendkívül különböző meggyőződésű polgárok szavazatait kell megszerezni, célszerű olyanokat jelölni képviselőknek, akiknek az elutasítottsága alacsony.

Azaz: nem lehetnek pártpolitikusok. Feladatuk sem politikai jellegű, hanem tiszteletbeli – parlamenti képviselőként mérlegelés nélkül meg kell valósítaniuk az Alkotmányozó Nemzetgyűlés (még a választások előtt véglegesített és közzétett) határozatait. Ezért képviselőjelöltnek mind az egyéni választókerületekben, mind az országos listán köztiszteletben álló, politikailag nem elkötelezett személyeket kell felkérni.

Ugyanígy az Ideiglenes Kormány tagjai és legfőképpen a vezetője lehetőleg erős pártkötődés nélküli, ám az országvezetésben gyakorlott személyek legyenek. Nekik jelöltségük elfogadásakor írásban vállalniuk kell, hogy a következő, immár normális választáson nem indulnak képviselőjelöltként, és nem engedik meg egyetlen pártnak sem, hogy nevüket felhasználja (pl. miniszterelnök-jelöltként).


Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Elnöke

Fontos, hogy e kezdeményezés élén és a folyamat középpontjában olyan személy álljon, aki feltétlen megbecsültségnek és tiszteletnek örvend, nem kötődik sem a mostani, sem a korábbi kormánygarnitúrákhoz, aki személyében képes megjeleníteni a magasztos célt és egyúttal katalizálni a szakmai munkát. A sors különös szeszélye következtében a lövészárkokkal szerteszét tagolt magyar közéletben van ilyen személy: az Alkotmánybíróság első és a Magyar Köztársaság utoljára leköszönt elnöke, a rendszerváltáskori Ellenzéki Kerekasztal kulcsfigurája, Sólyom László akadémikus.

Bölcs és a széleskörű együttműködés sikerét előrevetítő döntés lenne a folyamat résztvevőitől, ha őt kérnék fel az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Elnökének.


Vészforgatókönyvek

Fel kell készülni a meglepetésekre is. Az egyik ilyen helyzet lehet, ha előrehozott választások lesznek, mielőtt az Alkotmányozó Nemzetgyűlés befejezné munkáját. Ez különféle okok következtében előfordulhat, de mindenekelőtt kiválthatja éppen a Nemzetgyűlés meggyőző sikerrel kecsegtető működése. Ha ugyanis a jelek erre utalnak, a Fidesznek érdeke lesz feloszlatni a parlamentet: nincs meg még az új alkotmány terve, az ellenfelek felkészületlenek, az alkotmányozó összefogás még nem eléggé közismert, nincsenek meg a képviselőjelöltek stb. Hiába szerény a kormányoldal támogatottsága, a sajátos választási rendszerben még megszerezheti a parlamenti helyek ötven százalékát, ez pedig újabb négy évre elég – alkotmányozni ők már úgysem akarnak.

Ezért tehát az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek gyorsan kell dolgoznia, de ez kevés: sok mindent a végén kell kezdenie. Az első fázisban ki kell alakítani a tisztességes választás törvényi hátterét, meg kell állapodni a személyi kérdésekben (képviselő- és miniszterjelöltek), és a kezdettől minden politikai erőnek népszerűsítenie kell a következő választásra a közös, kormányváltó jelöltállítás eszméjét. Szükség esetén tehát ezzel a minimálprogrammal valósulna meg az együttműködés: nem teljes alkotmányt, csupán új választási törvényt alkotna az új parlament, mielőtt feloszlatja magát. Közben az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tovább folytatná az alkotmányozást, és a későbbi, immár tisztességesen és demokratikusan megválasztott parlamentnek javasolná azt elfogadásra. Reális esélye van, hogy a közösen és össznépi vitával megalkotott alaptörvény-tervezetet ez a parlament legelső aktusával elfogadja.

Egészen más típusú nehézség, ha a terv majdnem működik – minden készen áll, de nem lesz meg a szükséges parlamenti többség. Erről a helyzetről a pártoknak előre meg kell állapodniuk. A listás helyekre megválasztott képviselők lemondanak, és helyükre a pártok képviselői kerülnek a megállapodás szerint. Az egyéni képviselőknél pedig vagy beletörődnek, hogy az eredetileg csak tiszteleti rangra megválasztott jelöltek négy évig valódi képviselők lesznek; vagy azok is lemondanak, és időközi választásokon dől el, ki kerülhet a helyükre.

Természetesen akadhatnak még egyéb buktatók is, de ennek az írásnak nem feladata ezek számbavétele.


Szükségből erényt

Az alkotmányozásnak ez a rendhagyó folyamata, amit a rendhagyó politikai helyzetkép kényszerít ki, valóban kényszer. De olyan kényszer, amiből nagyszerű eredmény nőhet ki.

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek nincs kormánya, nincs hatalmon; résztvevői nem is sejthetik, kik alakítják majd meg a nem-ideiglenes kormányt a második, immár demokratikus választások után. Ezért minden pártjának érdeke, hogy ellenzékben és kormánypozícióból egyaránt megfelelő alaptörvényt alkossanak. A pillanatnyi, jól vagy rosszul felfogott politikai érdekek nem szólnak bele a folyamatba, lehetőség lesz a tiszta demokrácia elveiből levezetett, szakszerű megfontolásokon alapuló politikai berendezkedést kialakítani.

Abszurd leírni, de igaz: lehetőség nyílik megalkotni a világ legjobb alkotmányát; olyan alkotmányt, amely évszázadokig hatályban maradhat. Ebben az alkotmányban nem kaphat helyt egyik vagy másik politikai irányzat sajátos eszme- vagy szimbólumrendszere, nem tükrözhet pillanatnyi érdekeket vagy népszerűséget hajhászó elképzeléseket. Csak azt tartalmazhatja, ami valóban közös, ami az egész nemzetet szolgálja, minden polgárát, politikai beállítódástól és ideológiáktól függetlenül.

Tanulhatunk saját hibáinkból és minden működő, sikeres demokrácia gyakorlatából. Alkothatunk olyan választójogot, ahol a parlamenti arányok megfelelnek a választói akaratnak. Alkotmányba foglalhatjuk az államnak, minden intézményének és a hatalom minden képviselőjének anyagi és jogi felelősségét minden polgárral szemben. Megteremthetjük a feltételeit a korrupció kiszorításának; alkothatunk hatékony és olcsó államot. Előírhatjuk, hogy a törvények koherensek, kompaktak és közérthetőek legyenek. Kimondhatjuk, hogy senki sem büntethető azért, amit nincs módja elkerülni. És megvédheti az alkotmány önmagát attól, hogy egy katasztrofális válságban az össznépi elkeseredés által hatalomba juttatott ámokfutó hetek alatt a saját képére formálja az országot.


A kihívás tehát nagy, a feladat nehéz, de felemelő. Minden felbolydulás magában rejti a jó, akár radikálisan új megoldás lehetőségét. És akkor megérte.

 


 

110 komment · 1 trackback

Címkék: alkotmány összefogás kétharmad ideiglenes kormány kis pártok nemzetgyűlés választási matematika

A bejegyzés trackback címe:

https://akoztarsasagmegmentese.blog.hu/api/trackback/id/tr274051536

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Schmitt utóda 2012.02.06. 22:02:29

   Schmitt utóda 2012. január 30. A találgatások helyett most a cselekvés ideje van. Az alábbi blogon megjelent írás Solymosi Frigyes szegedi akadémikus köztársasági elnökké választását és egyben a köztársasági elnöki szerep aktuálpoli...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

mandras 2012.02.04. 12:17:26

A Sólyom-kérdés: én ideges viszketést kapok az illetőtől, és nagyon sokáig tudnám sorolni, hogy mi bajom vele. (Nem egyezik a listám a baloldalt közkeletűvel: több dolgot nem rovok föl neki, amit föl szoktak, de egy-két mást igen.) Ennek ellenére, ha vállalja, azt olyan nagy nyereségnek tartanám, hogy befogom a számat. Annak, hogy az új alkotmányosság létrehozásában jobboldali demokraták is résztvegyenek, döntő jelentősége van - és ilyennekel tudom fogadni, minden kifogásom ellenére. De én az év eleji HVG-cikket úgy olvasom, hogy akármilyen véres a torka a tákolmánynak, azért most már ez adja az alkotmányos kereteket, amik közt élünk, és majd szép demokratikus tartalommal töltjük ki. Majd javítgatjuk ... Ez nem rendszerváltó program, ahnem az ellenkező szélső határa annak, amit valaki mondhat, ha közben még demokrata akar lenni.

Leslie Frank 2012.02.04. 15:52:12

Úgy gondolom, hogy ezen az ötleten még dolgozni kell! Van benne fantázia, sőt, azok közül, amivel én találkoztam, ez az első, amiből ki lehet hozni valamit, beleértve a saját ötleteimet is. De a gyakorlatban több száz akadálya van, és ezt szó szerint kell érteni. 2006-ban sikerült elérnem, hogy a rendszerváltást követően először létrejöjjön mind a hat szakszervezeti konföderáció ideiglenes szövetsége, ezt a legmagasabb szintű vezetők a MOM székházban személyes részvételükkel deklarálták, de egy hét múlva már nem voltam abban a helyzetben, hogy hatással lehessek az eseményekre. Saját táboromban fúrták meg a legitimitásomat, és szánalommal néztem azokat az embereket, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy milyen érdekek mentén manipulálják őket. Ezt a tervet - ha egyáltalán eljut addig - teljesen hasonló módon fogják megakadályozni. Nem lesz olyan személy, csoport, amely rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges legitimációval, a terv közös végrehajtásához szükséges kisebb-nagyobb szervezetek előnyöket akarnak kicsikarni a részvételükért cserébe, többen próbálják zsarolni a szövetség létrehozására hajlandó szervezeteket, stb. Lesznek beépített emberek éppúgy, mint manipulált emberek, sokan lesznek, akik a folyamatot akadályozni fogják anélkül, hogy ezzel tisztában lennének. Olyanok is lesznek, akik számára hiúsági kérdést jelent, hogy milyen pozícióban vesznek részt az eseményekben, és olyanok is, akik úgy gondolják, módjuk lesz az anyagi haszonszerzésre. Ez volt a tapasztalatom, amikor létrehoztam a Fővárosi Közmunka Egyesületet, melynek nyomán létrejött az Országos Közmunka Tanács, amit tehetségtelen, de arrogáns emberek haszon reményében kisajátítottak, azután természetesen képtelenek voltak hasznosan, értelmesen működtetni, de nem is ez volt a cél. Az osztogatásra alkalmas volt.
Ezzel együtt az a véleményem, hogy foglalkozni kell az elképzeléssel. Nem szeretném, ha valaki azt hinné, hogy a feladása mellett érvelek, nem! Úgy kell felépíteni, hogy lehetőség szerint minden felvethető problémára előre legyen megoldás. Szívesen veszek benne részt, bár én ezt átugorva azon dolgozom, hogy ha sikerül túljutni ezen a problémán, hogyan lehet egy működő országot felépíteni. Tegnap raktam fel írásomat, "Alternatív Kormányprogram..." címen. Lehet, hogy vannak benne olyan ötletek, ami itt is hasznosítható, de ha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor az én munkám teljesen hiábavaló.
Majoros László (Leslie Frank)

Ruzsa Ferenc 2012.02.04. 17:42:49

@Leslie Frank és mások: Egy javaslat arra való, hogy ízekre szedjük, módosítsuk és alternatívákat vessünk fel. A fent jobbra kis keretben látható lényege mellett csak a folyamat teljes nyilvánossága az, amit elengedhetetlennek érzek.
@hower és @mandras: Meglesz-e a kétharmad? A mai hatalmas passzívnak látszó tömeg jó része azért nem választ pártot, mert sem a mostani, sem az előző kurzust nem fogadja el, a többi alternatíva pedig kormányképtelenül kicsi. Ha az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Listája nem "a szocik és koalíciós partnereik" lesz, és nem is annak látszik, rá fognak szavazni.
A demokrácia alapaxiómája: a nép nem hülye, és nem is önmaga ellensége. Ha hiteles alternatíva ellenére a Fideszt választja, az nagyon jó lesz -- akkor az előttünk álló két évben olyan kitűnően vezetik az országot, hogy sikerül feledtetniük az első két évet.

hower 2012.02.05. 17:58:38

@Ruzsa Ferenc: "Ha az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Listája nem "a szocik és koalíciós partnereik" lesz, és nem is annak látszik, rá fognak szavazni."

Feltéve, hogy lesz neki mondanivalója az embereket foglalkoztató kérdésekről is (és ne hitegessük itt magunkat, az Alkotmány nem ilyen).

Kell valamit mondaniuk a bedőlt hiteleseknek, a munkanélkülieknek, a nyugdíjasoknak, de még a magyarságukat ilyen-olyan módon megélni akaróknak is. Azzal, hogy "a Fidesz megette a demokráciát" nem lehet majd szavazathoz jutni. A Fidesz ugyanis, minden irracionális, ezért számunkra joggal ellenszenves vonása ellenére -- illetve pontosan azért --, olyan gondolatokat visszhangoz, ami nagyon széles körök szimpátiájával találkozik. Lehet, hogy a demokrácia alapaxiómája az, hogy a nép nem hülye, de ezt úgy kell érteni: a nép a saját gondolatait szeretné országos szinten is visszatükröződni. És ezek a gondolatok, ismétlem, most már kétségbeejtően irracionálisak, a "ki a multikkal!" felkiáltástól a "bankok viseljék a veszteség (de ne a nyereség!) felét"-ig (copyright Lázár J.) terjednek.

Ezzel a néppel, ezzel a pénzügyi-gazdasági tájékozottsággal, ezzel a bezárkózó, provinciális pirézgyűlölő mentalitással kellene az említett formációnak egyezségre jutnia. Nagyon kétlem, hogy sikerülni fog... de _tényleg_ ne legyen igazam.

Leslie Frank 2012.02.05. 19:06:42

@Ruzsa Ferenc: Meg kellene nézni, hogy pontosan miről lehet, és miről nem lehet népszavazás útján dönteni, talán itt lehet rést találni. De jó volna, ha az ilyen ötletek nem jutnának el a fideszhez, mert azonnal módosítják a törvényt. Egyébként, - bár jó lenne elkerülni, - de én úgy látom, kevés esélye van annak, hogy a következő rendszerváltást is megússzuk áldozatok nélkül. Nem lehet nem észre venni, hogy az egész világ instabil, ott tartunk, ahol 150 éve: "Kísértet járja be Európát". Magyarországon is robbanáspontig nőtt a szociális feszültség, és adott a fegyveres konfliktus legfőbb feltétele, nagyjából egyforma erők állnak egymással szemben, és mind a két oldalnak van gazdasági háttere.
Ráadásul, a Fidesz meghirdette 4000 tartalékos toborzását - és nyilván nem elkötelezett baloldaliak fognak tömegestől jelentkezni - ebből arra következtetek, hogy elvesztett választás után sem áll szándékában átadni a hatalmat, hiszen felfegyverezhet 4000 pártkatonát. Mi más szükség lehet a tartalékosok toborzására?

Ruzsa Ferenc 2012.02.05. 19:13:24

@hower: Az "Alkotmány" sokaknak nem mond semmit. De az már inkább, hogy a választási rendszer átírja a népakaratot. Az meg még inkább, hogy a rendőr, bíró, de akármelyik hivatalnok is azt csinál veled, amit akar -- persze arányos honoráriummal meggyőzhető. Hogy az autódat megbilincselhetik, bírói ítélet nélkül rád küldhetik a végrehajtót. Hogy az állam intézkedésével vagy elmaradt intézkedésével büntetlenül okozhat neked kárt. Hogy hirtelen megváltozik a felsőoktatás rendszere, és a többéves tanulmányi befektetésed pocsékba megy. Hogy a politikus nem felelős a döntéseiért, akkor sem, ha a saját cége az egyetlen nyertes.
Azt hiszem, a mindenkit érdeklő alkotmányos kérdésekből van még egy pár...

kbdanirl 2012.02.07. 21:06:27

Remek írás, és a gondolatmenet is helytálló lehet, de nem látom okát hogy bármiféle politikai pártnak vagy személynek részt kéne vennie egy új alkotmányozási eljárásban. Előre szólok hogy jogban roppant alulinformált vagyok. Ugyanakkor amióta az eszemet tudom mást se hallok, minthogy "az előző rendszer, az előző kormány, az előző X év...." Továbbá a folyamatos sárdobálás, mely attól függ hogy ki volt úttörő és kisdobos, vagy kinek az apja milyen cégben érdekelt.

Ha tiszta lappal szeretnénk kezdeni, akkor érdemes volna az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjait más módon delegálni.

A megoldást illetően sok javaslatom nincs, illetve ami van még hosszú viták alapját képezné, de egy bizonyos részemről; nem építhető egészséges rendszer beteg alkatrészekből.

Tehát az irány roppant jó, de a módszer szerintem csiszolandó. Akad ebben az országban még jópár pártsemleges gondolkodó.

Ruzsa Ferenc 2012.02.07. 21:42:40

@kbdanirl: Hogy miért a pártok alkotmányozzanak?
A javaslat a nem forradalmi, tehát törvényes megoldásról szól. A törvények szerint az országgyűlés fogadja el az alkotmányt; az országgyűlési választáson elinduló szervezeteket nevezzük pártoknak.
Nekem úgy tűnik, ez teljesen merev kényszer. Csak egy új alkotmány változtathatná meg, de azt előbb el kellene fogadni...

Csúszbúgó 2012.02.08. 10:33:04

Ki löki meg a szekeret?

Mszp, DK kizárt, a javaslat is ezt sugallja.
Jobbikok? Inkább ne! Farkasok nem szerveznek bárányoknak béégemenetet!
LMP? Nekik kellene, de ők önzősködnek.
Új szervezetek (Szolidok, 4K, ...)? Aprószentek ők még ehhez.
Haza és Haladás? Nem politizálnak napi.

Egyének? Konkrétan ki, kik?

Noha pártok csinálnák a Gyűlést, elindítani nem tudják. Tekintélyes nevezetű, ismert értelmiségek és kelebek laza halmaza tehetné (Vágó, Majtényi, Göncz, Bokros, stb.)

kbdanirl 2012.02.08. 22:13:58

Informatikus szlengben ez így szerintem nem lenne több mint egy restart, de az oprendszer marad.

Valóban nem létezik törvényes lehetőség teret adni a népnek? Férges rendszer születne így ismét....

Republicanus 2012.02.09. 00:02:12

@kbdanirl: az a restart, amikor az oprendszer marad, nem érdemes rá, hogy a fejünket törjük és összevitatkozzunk rajta. Még az olyan reboot sem, amit a linuxban grub-nak neveznek, amikor is a gép újrainduláskor több - előzőleg installált - oprendszert ajánl fel, hogy válasszunk közöttük.

Itt ezeknél sokkal izgalmasabb rebootról van szó: arról, amikor egymástól eltérő rendszereken dolgozó politikai programozók közös operációs rendszert (alkotmányt) hoznak létre, amely - az új, ésszerű és igazságos választási törvénnyel együtt - újrainduláskor életbe lép, Itt nemincen grub: egyetlen konszenzussal elfogadott alkotmány és választási törvény érvényes mindenkire - egy olyan, ami előzőleg nem volt installálva, de a gépezet újraindulásakor működni kezd. Az új operációs rendszer nyílt forráskódú, minden tisztességes szándékkal kompatibilis, de mégiscsak rendszer: csupa keret. Ez azonban fontos, mert egyértelmű és szilárd: tessék, itt van a lánc, a gúzs, ebbe kötve kell táncolni, harcolni. Programokat futtani. De az már egy másik történet lesz. :)

kbdanirl 2012.02.09. 19:49:52

ugyanazok kezébe kerül a döntés akik jelenleg sem az ország, nép érdekeit védik, és a jövőt építik. Ha ugyanezek a személyek kreálnak új alkotmányt a hibák valószínűleg ugyanúgy jelentkezni fognak. Gondolatmenetem lényege pont az, hogy ezeket kizárjuk amennyire lehet.

Kizárt hogy olyan alkotmány szülessen a jelenlegi parlamentáris és azokon kívül eső pártok által, mely tiszta kezdést tenne lehetővé. Félelmem okát a történelem már bizonyította. Az új alkotmány ily módon nem teremte olyan játékszabályokat, amelyet 356 hataloméhes idióta ne tudna felülírni.

Ha elrugaszkodásról van szó, akkor az legyen nagy, és bár a blog felvetésével és irányával egyet értek, az eszközökön oly módon finomítanék/pontosítanék, hogy valódi népakarat érvényesüljön.

Sajnos tisztában vagyok a dolog kivitelezésének roppant súlyával, sőt azzal is hogy ez jelenleg jóformán kivitelezhetetlen.

A nyílt forráskód párhuzam oké, erre gondolok én is, csak az irányát finomítanám.

Ha informatikus volnék, megfelelő szabadidővel, készítenék egy alkalmazást ami lehetővé tenné hogy virtuális keretek közt bárki otthonról képes legyen szavazni/javasolni/vitatni képességeinek és kompetenciájának megfelelő mértékben és módon.

Sajnos hentes és mészáros a szakmám. :-)

aktív ellenállás 2012.02.13. 21:44:57

idegen szív - műsor a tilos rádióban
a következő idegen szívben (február 14-én reggel 7-10h) vendégünk lesz Ruzsa Ferenc, a köztársaság megmentése - Egy paradoxon feloldása: az alkotmányozó Nemztetgyűlés című írás filozófus és indológus szerzője.
www.facebook.com/pages/idegen-sz%C3%ADv-m%C5%B1sor-a-tilos-r%C3%A1di%C3%B3ban/254780044579135?sk=wall

internationale 2012.02.14. 11:37:01

Nagyon érdekes írás, csak azt nem látom be még mindig, hogy Fidesz-KDNP-nek miért lenne érdeke új alkotmányt és új választójogi törvényt létrehozni. Biztos vagyok benne, hogy a mostani alaptörvényt és a választójogi törvényt nem véletlenül így csinálták.

Ruzsa Ferenc 2012.02.14. 23:07:35

@internationale: A Fidesznek nem érdeke - ha ezen a jelenlegi vezetést értjük. A Fidesznek érdeke - ha ezen a támogatóikat értjük: mert ők is ebben az országban élnek, és egy normális országban sokkal jobb élni. (Úgy kipróbálnám!)
Nem hiszem, hogy a jelenlegi Fidesz nómenklatúrát be lehetne vonni egy demokratikus alkotmányozási folyamatba; de biztosra veszem, hogy középjobb-konzervatív értékrendű szakemberek együttműködését meg lehet nyerni a szakmai munkához.

gerlo 2012.02.15. 12:16:59

Tegnap Ruzsa Ferenc bent járt a Tilosban, az Idegen szívben. Negyed kilenc után nem sokkal a Princetonban tanító Halmai Gábor azt mondta, A köztársaság megmentése szerinte reális, alkotmányosan megvalósítható ötlet, és kívánatos is, hogy a demokratikus politiai erők megállapodjanak egy alkotmányos minimumban, amely felválthatná a szerinte alkotmányelelnes alaptörvényt. A neves alkotmányjogász szerint a "ha..." ezután következik - vagyis csak akkor lenne mindez megvalóüsítható, HA
széles támogatottsága lenne a javaslatnak.

az idegen szív minden második kedden reggel 7-től 10-ig van a tilos rádióban. a tegnapi adás 7:23-kor kezdődött, és tíz és fél perccel tíz után fejeződött be. Ímeb a hallgatható linkek:

tilos.hu/archivum/playlist.php?files=2012%2F02%2F14%2Ftilosradio-20120214-0700.mp3%3B2012%2F02%2F14%2Ftilosradio-20120214-0730.mp3%3B2012%2F02%2F14%2Ftilosradio-20120214-0800.mp3%3B2012%2F02%2F14%2Ftilosradio-20120214-0830.mp3%3B2012%2F02%2F14%2Ftilosradio-20120214-0900.mp3%3B2012%2F02%2F14%2Ftilosradio-20120214-0930.mp3%3B.m3u

és innen még tíz és fél perc: tilos.hu/archivum/listen.php?file=2012%2F02%2F14%2Ftilosradio-20120214-1000.m3u

espérance 2012.02.15. 15:35:56

‎"Ha azt mondják nekünk, hogy romantikusak vagyunk, hogy javíthatatlan idealisták vagyunk, hogy a lehetetlent képzeljük el, akkor százszor is azt kell felelnünk: igen, ilyenek vagyunk!" (Che)

Csúszbúgó 2012.02.15. 23:50:27

A Tilos egy másik reggeli műsorában jobb helye lett volna a beszélgetésnek, a rádiósok enyhén szólva nem tudtak mit kezdeni a helyzettel. A műsorvezető azzal próbálkozott, hogy megszakítgatta a vendég okfejtéseit. Az mindenesetre kiderült, hogy a blog szerzője abszolút mikrofonra-termett, és a köztársaság megmentése érdekében érdemes lenne hozzá hasonló kaliberű vitapartnerekkel beszélgettetni.
Érvek, következetes gondolatmenetek - ilyesmi elég ritka a mai politikában. Szóval, lenne mit tanulni a filozófustól!

gerlo 2012.02.17. 22:05:16

@Csúszbúgó: Az az alkalmatlan műsorvezető valószínűleg én voltam. :) Régóta ismerem, és nagyra becsülöm a Ruzsa Ferit, és ha nem is vagyok hozzá hasonló kaliberű vitapartner, örülök neki, hogy mikrofonhoz ültethettem, és az érvek, következetes gondolatmenetek elhangozhattak a szájából. :)) Bizony, van mit tanulni a filozófustól!

aktív ellenállás 2012.02.18. 16:45:57

Tényleg kicsit szétfolyó volt, olyan "tilosos", de a lényeg átjött, és valóban az a legfontosabb, hogy szóhoz jutott a filozófus. :)
Köszönet érte a műsorkészítőknek!

gerlo 2012.03.05. 23:40:59

Deák Ferenc mondatait András Vadász idézte a facebookon az imént, de valahogy nem tudtam megosztani, ezért most copy-paste:

A haza bölcse
Első sorban az a föladat, hogy a nemzetben ébren tartassék az alkotmányos szabadságért való érzék és lelkesedés, mert akkor egy kedvező pillanatban egy tollvonással lehet helyreállítani a magyar alkotmányt és huszonnégy óra alatt lehet szabad, alkotmányos államunk; holott, ha a népből kihalt az érzék ezen legmagasabb javak iránt, sem a sors kedvezése, sem az uralkodó kegyelme nem adhatja nekünk vissza az igazi, alkotmányos szabadságot.

Deák Ferenc levele Falk Miksához 1858.

Emájti 2012.03.06. 01:58:10

1. Akik az alkotmányozó nemzetgyűlés latolgatnák, és terjesztenék mindjárt megkapnák a bélyeget, hogy a baloldal titkos cselszövésének áldozatai - hatalmas a megvezethető emberek száma.

2. Hirtelen változást nem lehet elérni egy ilyen politikai helyzetben - változásra mindig akkor lesz igénye a tömegeknek, ha a fennálló rendszernek alapvető és nyilvánvaló hibáit a bőrükön tapasztalják. Egyelőre a válság okozta társadalmi jelek alapján azt valószínűsíthetjük, hogy tömegesen reményteljesen fordulnak a jelenlegi alkotmányhoz. Úgymond nincs "ellenőrizve" egyetlen pontja sem a gyakorlatban, az összes, az alkotmányt érő támadás kimerül annyiban, hogy "baj lesz". Ezek nem meggyőző támadások az alkotmány mielőbbi megváltoztatására. Legalábbis nem annyira meggyőzőek, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlésre igénye lenne az országnak.

Ahogy én látom, lassú változásra, konszolidációra kell számítanunk az elkövetkező 6 évben.

gerlo 2012.03.07. 13:25:41

Március 9-én pénteken fél 12-től déli 12-ig Ruzsa Ferenc, A köztársaság megmentésének szerzője Kuncze Gábor vendége lesz a Klubrádióban. Hallgassátok! :)

(Budapest FM 95,3 - Debrecen FM 93,5 - Gyöngyös FM 88,9 - Tatabánya FM 96,7 - Kecskemét FM 97,7 - Esztergom FM 98,1 - mindenhol: klubradio.hu)

gerlo 2012.03.07. 23:28:36

Attention. please!!!! Achtung, Achtung!

H E L Y E S B Í T É S

A klubrádió-beli beszélgetés NEM PÉNTEKEN, 9-én, hanem CSÜTÖRÖKÖN, NŐNAPON, márc 8-án lesz!!!

Elnézést mindenkitől a tévedésért.Vezeklésképpen majd utólag előbányászom az archívumbüöl, s bekötöm ide a linkjlét.

gerlo 2012.03.08. 09:03:30

szóval MA lesz a kuncze-ruzsa a klubrádióban. Március 8-a van, éljenek a nők (és a férfiak)! ;-)

gerlo 2012.03.08. 12:38:38

Ígéretemhez híven itt a link, amelyen meghallgatható Kuncze Gábor beszélgetése Ruzsa Ferenccel A köztársaság megmentéséről:

www.klubradio.hu/klubmp3/klub20120308-112857.mp3

tibapó 2012.03.09. 11:03:17

@Ruzsa Ferenc:

Csak akkor lehet meg a kétharmad, a (fideszel) fidesz-alkotmánnyal szemben álló erőknek, ha:

1. figyelembe veszik a jelenleg hatályos választási törvény realitásait, és
2. figyelembe veszik a választók általánosan pártellenes attitűd-realitásait.

Elsőből következik, hogy általános összefogás kell, másodikból pedig az következik, hogy ez az általános összefogás sok minden lehet, csak egyetlen egyvalami nem szabad, hogy legyen, mert az nagy bukta lenne: nem szabad egy választási pártot, pártlistát gründolni, mert az, mint minden párt, totális elutasítottságot jelentene.

Paradox helyzet, mert a friss szabályok szerint a réginél is jobban kell a pártlista a kellő mandátumokhoz, viszont ha lesz pártlista, sokan el se mennek szavazni, legalábbis a párt-fanokon kívüli, kiábrándult tömegek biztos nem, ők csak és kizárólag pártoktól, pártlistától mentes független civil jelöltekre, hogy úgy mondjam, Tétényi Évákra hajlandók elmenni szavazni.

De a paradoxon némi fifikával és nagy önmérséklettel feloldható. Ez utóbbit, az önmérsékletet az "olajfában" részvevő pártoknak kell tanusítani. El kell fogadniuk, hogy ezen a választáson nem zsíros-kényelmes képviselői székekikért szállnak harcba, hogy nem ővék a főszerep, a cél a bebetonozott 2/3-ad visszacsinálása, és a pártkatonáknak ezúttal csak statiszta szerep, sőt, kamikáze szerep jut.

Az eddigi elképzelésekkel szemben, én azt mondom, hogy nem a pártlistás voksokra-mandátumokra, hanem a egyéni jelöltekre leadott voksokra kell ráhajtani. Azokból kell megszerezni a lehető legtöbbet, még annak árán is, hogy a pártlistán veszni hagyni párat. A pártok infrasturktúráját, ahogyan azt 2010-ben Esztergomban sikerült, a Tétényi Évák, a független civil jelöltek kampányára kell fordítani. Csak 27 egyéni körzetben szabad az olajfa pártjainak párt-egyéni jelöltet is állítani, azt is csak azért, mert ennyi egyéni jelölt szükséges a pártlistához. Az is fontos, hogy minden olajfa-párt ugyanabban a 27 körzetben indítson egyéni jelöltet. Azért, hogy a fennmaradó 85 egyéni körzetben erős lehessen az ott indított Tétényi Évák esélye a fidesz-, jobbik-, és egyéb pártjelölttel szemben. Sokkal több párt-szkeptikus szavazó fog elmenni Tétényi Évákra szavazni, ha csak egyéniben indulnak és nem "erősítenek" mellette pártlistát is. És higgyétek el, amennyit ettől gyengülnek a pártlisták (töredék szavazatok), annál sokkal többet hozhat a konyhára a független egyéni jelöltek győzelme.

Ez az egyetlen esély a 2/3-adra! Civilek NEM vehetnek részt pártlistában, de szükség van a civilekre is. A pártok lényege a lista, a civilek lényege pedig a lista hiánya, ezt a kettőt kell ötvözni, és tuti a buli. Azért is szerencsésebb, ha a remélhetőleg győzedelmeskedő olajfa-koalícióban a pártfuttatott emberkéknél sokkal több a független autonóm civil, mert bennük jobban meg lehet bízni, hogy dolguk végeztével visszalépnek, nem élnek vissza a beléjük helyezett bizalomal, nem csábulnak el, nem ragaszkodnak majd a parlamenti bársonyszékhez, és betartják szavukat, jelesül amint az új parlament megalkotja az új választási törvényt, megszavazzák az önfeloszlatást.

De hadd ejtsek pár szót a blogíró-vitaindító alkotmányozó javaslatairól is. Nem tartom szerencsésnek, hogy bármiféle "árnyékalkotmányozás" follyon. Ha valóban konszenzusos alkotmányozást akarunk végre, abból semmilyen ürüggyel nem szabad kihagyni a jelenleg kormányzó pártot és híveit. "Felajánljuk nekik, hogy vegyenek benne részt" - na persze! És ha elutasítják, magukra vessenek? Megint csak egy féloldalas alkotmány születne, akármilyen kétharmad, vagy akár népszavazás is szentesítené. Ezért a leghatározottabban ellenzem egy önjelölt olajfa-szakértő csapat előalkotmányozását. Nem! 2014-ben az újonnan összeülő parlamentnek az új választási törvény mellett még egy törvényt kell megalkotnia, mielőtt felosztaja önmagát. És ez az alkotmányozó testület (nemzetgyűlés) tagjainak kiválasztási módjáról szóló törvény kell legyen.

Legyenek bár bármilyen függetlenek és szakértők akik alkotmányoznak, személyüket nem döntheti el maga az ellenzék árnyékból. Csak egy erről szóló törvény alapján kiírt választás, mely kiválasztás az egész ország által fog lezajlani. Két okból is indokolt, hogy különválasszuk az (alaptörvényt meghozó), vagyis alkotmányozó és a törvényhozó testület tagjainak megválasztását. Először is, semmiképpen sem szerencsés, ha az alaptörványt maga a parlement készíti el. Ugyanis az alaptörvény az egyetlen olyan törvény, amely a hatalom és a nép viszonyát hivatott szabályozni, az egyetlen olyan törvény, melyben a hatalmat magát kell korlátozni. "Hatalom nem alkotmánmyozhat!" Ez a történelmi alkotmány egyik alappillére. (Ugye, hogy nem is olyan ósdi???)

A másik ok, amiért szerencsés egy időben tartani a parlament és az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjainak megválasztását, hogy senki ne lehessen egyszerre mindkét testületnek tagja. (Ugye-ugye, arra is rájöttünk végre, hogy polgármester-parlamenter se lehessen egyszerre valaki.) Aki a hatalom korlátozásait meghozó alaptörvényt készíti, és tudatában van annak, hogy az általa meghozott szabályok az ő személyét, beosztását nem érinti majd, az részrehajlás nélküli szabályokat fog megszavazni. (Csak hogy egy eklatáns visszaélésre utaljak, nem lehet majd az alkotmány erejével költségtérítést "választókerületi pótlék"-ra átkeresztelni, és sorolhatnám.)

Szóval ez az én crédóm. Maximális önmérséklet a pártok részéről, ami óriási civil energiákat szabadíthat fel, és szigorú különválasztása a törvényhozásnak és az alkotmányozásnak.

De hogy a témába legalább a végére idekeverjem egyéb kedvenc vesszőparipáimat is, bár egyáltalán nem offtopik, egyik sem. Szóval nem kell azt az új alkotmányozást túlmisztifikálni, "köztársaság megmentéséről", meg hasonlókról vizionálni, nagyon megfelelne a nemzet minden tagjának kivétel nélkül, ha visszatérnénk végre a jogfolytonossághoz, a szentkoronatan értékrendje szerint évszázadokon át bevált történelmi alkotmányunkhoz, azt kellene leporolni, picit a kor követelményeihez igazítani, a fő a jogfolytonosság.

És hát a másik vesszőparipám a civil kontroll. Vagy inkább így: CIVIL KONTROLL. Aminek része a népszavazások, a felsőház, maga a már kitárgyalt alkotmányozó nemzetgyűlés, és a pártok korlátozása mikroszinten. Vagyis, hogy ahogy annak idején a munkahelyekről, végre a települési önkormányzatokból is zárjuk ki a pártokat, csak független civilek kerülhessenek a helyi képviselőtstületbe.

tibapó 2012.03.09. 11:14:43

@tibapó: és persze, amint az alkotmányozó nemzetgyűlés által meghozott új alaptörvényt a nép szava, vagyis a népszavazás jóváhagyja, az alkotmányozó nemzetgyűlés feloszlik, és marad az országgyűlés. A következő választásokig. Mely reményeim szerint már egy kétkamarásként fog működni, ahol a felsőházban (ugye, lásd másik vesszőparipámat) nem a pártok, hanem civil szakmai és érdekvédő testületek által választott méltóságok testesítik meg a civil kontrollt a pártok alkotta alsóház felett.

Ruzsa Ferenc 2012.03.09. 12:39:09

@tibapó: Az ország jó alkotmányos berendezkedéséről nagyon is érdemes, és ha az alkotmányozási folyamat valamiképp beindul, még sokkal érdemesebb lesz vitatkozni. Itt azonban a folyamat beindításáról van szó; ezt biztosan nehezíti, ha a vitás kérdéseket (pl. szentkorona-tan, kétkamarás parlament) vesszük elő.

A választási javaslatáról: ha jól értem, csak annyiban különbözik az enyémtől, hogy 85 körzetben el kívánja titkolni a választók előtt, hogy a civil jelöltek valójában a rendszerváltó pártok támogatását is bírják. Én ezzel elvi okokból sem értek egyet, de úgysem sikerül: a Fidesz gondoskodik róla. Meg hát a pártok egységes támogatása nélkül minden körzetben a három vagy tíz spontán elinduló civil jelöltet kenterbe veri a Fidesz egyetlen jelöltje.

Az alkotmányozási folyamatról: ön szerint is új választási törvényt alkotnának, új alkotmányozási törvényt (Alkotmányozó Nemzetgyűléssel). Mi ez, ha nem alkotmányozás?

Az én javaslatom egyáltalán nem zárta ki ezt a lehetőséget, tehát, hogy a választások előtt megszülető alkotmány-tervezet az alkotmányozás folyamatát nem végzi be, és persze azt sem, hogy a további alkotmányozást külön választandó Alkotmányozó Nemzetgyűlésre bízza.

Ezek a kérdések is tehát inkább a folyamat elindulása után tárgyalandók.

A kiindulópontban tehát (a látszat dacára) teljesen egyetértünk: a rendszerváltó pártoknak közös listán kell elindulniuk, mindenütt civil (egyik párthoz sem tartozó) jelölteket kell támogatniuk, és a program csak annyi lehet, hogy visszaállítják a demokráciát -- utána azonnal új választás.

Az, hogy a demokrácia visszaállítása kimerül-e egy választási törvényben, vagy továbbmegy (módosítja az alkotmányozás rendjét és pl. kiírja az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat), vagy eljut egy teljes alkotmányig, a folyamat elindulása után tárgyalandó. És persze nem csak elvi álláspont kérdése, hanem azon is múlik, mennyit lehet elvégezni addig.

Az idő fogy.

tibapó 2012.03.09. 14:01:04

@Ruzsa Ferenc:
"... ha jól értem, csak annyiban különbözik az enyémtől, hogy 85 körzetben el kívánja titkolni a választók előtt, hogy a civil jelöltek valójában a rendszerváltó pártok támogatását is bírják..."

Dehogy akarom eltitkolni! Miért is kéne eltitkolni, honnan vette(d), melyik mondatomat értette(d) ennyire félre? 85 körzetben az "olajfa-pártok" egységes támogatásával indulna körzetenként egyetlen, nem több, egy civil jelölt. Ahogyan ez megtörtént Esztergomban Tétényi Éva esetében. Mi ebben a nem érthető? Az állítás/a(/od) szerinti "spontán" civil indulók ugye nem is lennének annyira spontának, és ezt az ál-spontenaitást könnyű leleplezni.

Szerintem egyszerűen azt nem érti/(ed), hát próbálj/a(/d) megérteni, hogy a civil jelölt nem gyarapítja egyik párt listáját sem, azoktól független, viszont bírja az olajfa-pártok támogatását, annyiban, hogy ők nem indítanak vele szemben saját jelöltet, és ettől a kettőtől egyszerre erős. Vagyis, hogy nincs sok vetélytársa, de van sok pártokból kiábrándult szavazója. A pártfüggetlensége, hogy nem adja nevét egyik párt(koalíció) listájához sem, ez a pártszkeptikus szavazótáborát növeli, és hogy ezen pártok nem állítanak vele szemben ellenjelölteket, ez ezen pártok szavazóit állítja mellé, főleg, ha ezen pártok is őrá szavazni buzdítanak. Tehát nem eltitkolandó, hogy ez a 85 független civil jelölt bírja az "alkotmányváltó" pártok támogatását, de az is nyilvánvaló, hogy ők 85-en nem támogatják egyik pártot sem, csak az "alkotmányváltást". Így már érthető?

tibapó 2012.03.09. 14:08:18

@Ruzsa Ferenc:
"... új választási törvényt alkotnának, új alkotmányozási törvényt (Alkotmányozó Nemzetgyűléssel). Mi ez, ha nem alkotmányozás?..."

Megismétlem: az új, ideiglenes olajfa-koalíciós többségű parlament kettő törvényt hoz:

1. Annak szabályait, hogyan válasszunk új országgyűlést, mely országgyűlés egy teljes cikluson keresztül ellátja majd a törvényhozás funkcióit.

2. Annak szabályait, hogyan válasszunk alkotmányozó nemzetgyűlést, mely nemzetgyűlés addig és csak addig létezik, amíg megalkotja a történelmi jogfolytonosságot is figyelembe vevő új alaptörvényt, utána feloszlik.

Nyilván a két testület tagjai kiválasztásának mikéntjében lenniük kell különbségeknek. Például az utóbbiban, vagyis az alkotmányozó nemzetgyűlésben sokkal kisebb szerepet kell kapni a pártoknak, vagyis például egyáltalán nem lesz listás szavazás. De hadd ne találjam én most ki a részleteket, legyen ez a majdani ideiglenes parlament kompetenciája.

tibapó 2012.03.09. 14:13:42

@Ruzsa Ferenc:
"...tehát (a látszat dacára) teljesen egyetértünk: a rendszerváltó pártoknak közös listán kell elindulniuk,..."

Ebben nagyon nem értünk egyet, a legújabb látszat dacára. :) Civil jelölt NEM indulhat pártlistán! Csak egyéniben! Ha egy civil nevét adja egy bár akármilyen nemes szándékú olajfás listához, onnantól az isten se mossa le róla, hogy ő nem pártos. (Ezen bukott meg 2010-be a Seres Mária féle Civil Mozgalom is. Ha csak és kizárólag egyéni jelölteket indítottak volna, most egy-két jelöltjük akár ott is lehetne a parlamentben, de sokkal többen az önkormányzati képviselőtestületekben.)

Ha egy civil pártlistán is indul, már nem civil, hanem kollaboráns.

tibapó 2012.03.09. 14:17:57

@Ruzsa Ferenc: Persze, a választási törvény módosítása az része az alkotmányozásnak, de messze nem meríti azt ki. :)

tibapó 2012.03.09. 14:26:52

@Ruzsa Ferenc:
"...a rendszerváltó pártoknak közös listán kell elindulniuk, ..."

Szerény véleményem szerint még ez az állítás is téves. :)

Ha és amennyiben elfogadjuk azon hipotézisemet, amit Ruzsa Ferenc is állít ("a pártoknak a civil jelölteket kell támogatni") szóval ez esetben nyugodtan megengedhetik maguknak a pártok, hogy külön listát állítsanak (már ha bíznak az 5 % elérésében), hiszen sokkal inkább fognak a választók A pártra is, B pártra is, C pártra is, és D pártra is egyenként leadni 10-10 százalékot, semmint az A-B-C-D pártkoalícióra 40 %-ot. Tiszta matematika, némi logikával és pszihológiával megspékelve. :)

Ruzsa Ferenc 2012.03.11. 12:31:50

@tibapó: Csak elvész mondjuk A párt 4,5%-os támogatottsága, B párt 3,9%-os szavazati eredménye az 5%-os parlamenti küszöb miatt. Továbbá, ha igaz az, hogy a rendszerváltó pártok közös civil támogatottja nem nyer, akkor ez még inkább így van az egy-egy párt nem-civil jelöltjével. Azaz, még ha az összes párt ugyanabban a 27 körzetben indítja is egyéni jelöltjét (hogy pártlistát állíthasson), ez a 27 hely biztosan elvész.
Így tehát biztosan (tiszta matematika!) nem lesz kétharmad, marad a Fidesz-alkotmány.
Még HA az összes civil nyer is (79 parlamenti hely), a maradék 27 Fidesz vagy Jobbik, a listás helyeknél (mivel a Fidesz és a Jobbik kap töredékszavazatot) optimista változatban csak 70 helyet kapnak, a demokraták 23-at.
Ha a civilek közül *hármat* meg tudnak venni (és, igen, van annyi pénz), akkor megvan a 100 szavazójuk a 199 fős parlamentben, és vidáman kormányoz tovább Horthy Miklós kísértete, még rasszistább változatban.

tibapó 2012.03.11. 13:05:30

@Ruzsa Ferenc: Ez a te pesszimista változatod az én verziómra, nekem is van pesszimista változatom a te verziódra: Közös lista nyista! Eleve bukás, ha összeborulnak a jelenlegi ellenzéki pártok és politizáló ellenzéki civil kezdeményezések, azt a társadalom többsége nem fogja tolerálni. Tessenek a(z általad rendszerváltónak nevezett) ellenzéki pártoknak úgy viselkedni, hogy biztos legyen az 5 %, aki nem biztos benne, az ne induljon, az csak mozgalomként, infrastruktúrájával támogassa a független egyéni jelölteket.

És persze azért van nekem az én verziómra is optimista forgatókönyvem, ajánlom figyelmedbe, mindenki figyelmébe, meg is írtam, itt:
tothzoltan.blog.hu/2012/01/25/bejegyzes_url_cime_1881/fullcommentlist/1#c15652572

tibapó 2012.03.11. 13:09:14

@Ruzsa Ferenc:
Általában nem ellenzem a listás indulást. De az ellen aggályom van, hogy az általános elégedetlenséget meglovagolva civilek összegründoljanak egy ikszedik pártot, pláne, hogy összebútorozzanak más pártokkal.
Lehet szerepük a civileknek egy választáson, de szigorúan csak egyéniben. Listán tilos, mert az nem civil, hanem párt! Kollaboráns.
Még annak árán is, hogy így eleve lemond a lista előnyeiről. Vallom, hogy egy civil mozgalom, hogy szót kapjon a parlamentben, energiáit egy jelöltre összpontosítva nagyobb esélye van a sikerre, mint egy minimállistára. (Megjegyzem, Seres Mári nem az 5 %-ra hajtott, hanem az állami támogatást jelentő 1 %-ra - az sem jött neki össze).
De a civileknek nem is egy törvényhozó alsóházban kell mandátumot, szót kapni, hanem a részvételi demokrácia ezer más fórumán, jelesül leginkább:
- a felsőházban
- a népszavazásokon
- és időrendben mindezek előtt egy alkotmányozó nemzetgyűlésben.

tibapó 2012.03.11. 13:16:30

@Ruzsa Ferenc:
Na és akkor mi van, ha nem sikerül a(z általad rendszerváltóknak, általam csak új alkotmányozóknak) elérni a kétharmadot? Na bumm. Még ha marad is Orbán, inkább autonóm egyéni jelöltként bejutottakkal legyen teli az "ellenzéki padsor". semmint pártkatonákkal! Mindig is azt vallottam, az lenne a szerencsés, ha a regnáló koalíció kisebbségből kormányozna, de úgy, hogy az ellenzék ne a ravansita másik párt legyen, mert akkor dafke leszavaz mindent, még az értelmes javaslatokat is (lásd fideszék 2010 előtt). Legyen csak teli a törvényhozás önállóan gondolkodó, értelmes civilekkel. Még ha nem is sikerül 2014-ben az áttörés, és marad még pár évig a fidesz-alkotmány. Ja, és apropó, őket nem olyan könnyű ám megnyerni, int ahogyan te feltételezed, vagy akár agy dezertőr pártkatronát.

tibapó 2012.03.11. 13:37:47

@tibapó: Avagy gondolod, hogy Téltényi Éva hajlandó lett volna elfogadni a "rendszerváltó" pártok támogatását, ha nem független, hanem ezen pártok koalciójának jelöltjeként kellett volna indulnia?

Ruzsa Ferenc 2012.03.11. 14:11:10

@tibapó: Sajnos, az elemzésem nem pesszimista volt, hanem a lehető legoptimistább. Feltételeztem, hogy AZ ÖSSZES civil jelölt nyer. A 27 többi körzetet a rendszerváltó pártok szükségképp elveszítik, mert ott mindannyian rivalizálnak egymással.
A nem-alkotmányozó pártoknak tehát (és ők kapnának töredékszavazatot a 79 "civil" egyéni körzet után is, sokat!) a 93 listás helyből elég csupán 40-et megszerezni ahhoz, hogy ne legyen alkotmányozó többség. (40+27=67, azaz a 199 tagú parlament egyharmadánál [66 1/3] több.)

Hogy ez baj-e, meg hogy rossz volna-e az országnak, ha a mai kurzus kormányozna tovább: fontos kérdések, de nem erre a blogra valók.
Ez a blog azt vizsgálja: el lehet-e érni törvényesen az alkotmány megváltoztatását.
A másik két alternatíva (hadd maradjon; forradalom) nem tartoznak ide.

tibapó 2012.03.11. 14:30:39

@Ruzsa Ferenc:
De bizony pesszimista, mert azt feltételezed, hogy a maradék 27 körzetben mindben a domináns párt (regnáló koalíció) nyer, holott ez nem feltétlenül van így, erre is vannak trükkök, hogy nem feltétlenül kell ott rivalizálni egymással. Tehát szerintem életszerű, hogy abból amaradék 27-ből csak max. 10-et veszít az Olajfa. És még ha nem is nyeri meg mind a 79 további egyén helyet, csak annak 90 %-át, az akkor is az egyéni 104-ből 71+17= 88 és akkor elegendő mindössze a listás helyek 50 %-át elnyerni, és máris megvan a 2/3-ad (88 + 46 = 134 épp eggyel több, mint a 2/3-ad 133).

Szemben egy olajfa koalíciós listánál, esély sincs, sem a listán az 50 %-ra, de az egyéni helyek közt 50 %-ra, közel sem. Mondom, ha közös pártlista van, szavazók százezrei fognak otthon maradni, akik csak és kizárólag (jól menedzselt, reklámozott) párt(lista)független egyéni jelöltekre lesznek hajlandóak elmenni szavazni. Mellesleg, ha ez miatt nő a részvételi arány, az a listán eleve kisebb %-ot fog jelenteni a dominánsaknak.

tibapó 2012.03.11. 14:33:34

@tibapó: És persze, minél többen nem maradnak otthon, hanem elmennek leszavazni a független jelöltre, annál kisebb lesz a dominánsakra egyéniben leadott vesztes szavazatok kompenzációs aránya is. :)

tibapó 2012.03.11. 14:39:01

Kedves Ruzsa Ferenc, gondold át, amiket leírtam.
Hidd el, sokan gondolkodnak ugyanígy, hogy csak független egyéni jelöltekre lesznek hajlandók szavazni, másképpen inkább otthon maradnak.
A te verziód csak a határozott szavazókat, az enyém a bizonytalanokat (és főleg a kiábrándultakat is) mozgósítja.

tibapó 2012.03.11. 14:41:58

Azt hiszem a lényeg az, hogy ha már "rendszerváltás", vagy "visszaalkotmányozás", azt nem a pártoknak, hanem a civileknek kell meglépni. Pontosabban a választók ezt nem fogják, nem hajlandók újfent pártokra bízni, csak feddhetetlen pártonkívüliekre.

Ruzsa Ferenc 2012.03.11. 15:29:08

@tibapó: Ha a demokratikus pártok, "kis trükközéssel", összefogás nélkül, 27 egyéni körzetből 17-et meg tudnának nyerni, nem volna miről beszélnünk. Ez ugyanis 63%; ekkora elsöprő erővel minden gondolkodás, háttérbe húzódás és taktikázás nélkül övék volna a következő parlament alkotmányozó többsége.
A helyzet az, hogy nem ilyen erősek, és nem is lesznek azok.

tibapó 2012.03.11. 20:32:23

@Ruzsa Ferenc:
79 egyéni körzetben az olajfa pártok nem indítanak saját jelöltet, mindannyian minden körzetben egyetlen független jelöltet támogatnak,. ahogyan ez történ 2010 öszén Esztergomban (ez messze nem ugyanaz, mintha az olajfa pártok a civilekkel közös listát indítanak és közös jelölteket).
A maradék 27 körzetben pedig nem támogatnak közös jelöltet, minden olajfa párt saját jelöltet állít, de a Tóth Zoltán által javasolt előválasztás alapján kiválasztják azt a jelöltet, amelyik a körzetben a legnépszerűbb, és mindenkit (saját híveiket és a bizonytalanokat) arra biztatnak, hogy az előválasztás győztesére szavazzanak.

tibapó 2012.03.11. 20:38:48

Azért, a száraz számok százalékok sorolása mellett érdekelne, mi a véleményed arról az álláspontomról, hogy szerintem rengeteg szavazó szívesen elmegy majd pártfüggetlen Tértényi Évákra szavazni, miközben közös pártlisták jelöltjeire ugyanezek az százezrek nem fognak elmenni szavazni.

tibapó 2012.03.11. 20:43:07

@Ruzsa Ferenc: Érdekesen számolsz, mert ha fel is tételeznénk, hogy a 106 egyéni mandátum 63 %-át meg is szerzik (66 mandátum) és a listás helyek 50 %-át (47 mandátum) a kettő együtt még mindig csak 113 mandátum, míg a 2/3-adhoz 133 kell. :)

Ruzsa Ferenc 2012.03.11. 21:35:40

@tibapó: Én -- a legtöbb elemzőtől eltérően -- nem tartom hülyének a népet. És ezért azt hiszem, a következő választáson a demokrácia visszaállítására fog szavazni, ha esélyt kap rá.
Vagyis azt hiszem, hogy *többen* mennek el szavazni egy olyan tiszteletreméltó független jelöltre, aki a mögötte álló pártkoalícióval együtt ezt szavatolja: a nyilvánosságra hozott pontos választási törvénytervezettel és a teljes menetrenddel együtt.
Semmi zsákbamacska! Amiből kiderül, hogy nem a pártkoalíciót juttatja hatalomra, hanem visszaállítják a demokráciát, és utána jön a szavazás arról, ki is kormányozzon négy évig.
Nem véletlen, hogy sehol sincs sok független jelölt a parlamentben; pedig másutt is van, ahol utálják a pártokat.

A számolásról: ha a demokratikus pártok az egyéni körzetekben ilyen arányban győznének (63%, nem közös listán), akkor a pártlistákon összességükben sokkal nagyobb erőt jelentenének. Mert az LMP-s nem fog a szocira szavazni, de a saját pártjára mindegyik leszavaz.

tibapó 2012.03.11. 21:50:56

@Ruzsa Ferenc: Én sem tartom hülyének a népet, messze nem, mondjuk manipulálható, az biztos. Tehát a nép bölcsessége akkor tudna kiteljesedni, ha a nép tájékoztatása abszolút köszszolgálati.
Ellenben a nép zsigerből nem fog egy gyrcsány-mesterházi-shiffer-kónya koalára szavazni.
Másrészt nem kéne a rendszerváltókat csak a balosokra redukálni. Hatalmas potenciál van nemzeti érzelmű, jobbközepes, a történelmi jogfolytonosságot valló szavazóból. Ha már ökumenikus, nem a DK-t kéne összegyúrni a 4K!-val, stb, hanem a mérsékelt balos szavazóknak és a mérsékelt jobbos szavazóknak közös alternatívát ajánlani, történelmi hagyományt, alkotmányosságot ötvözni képes egyéni méltóságok személyében.

tibapó 2012.03.11. 21:52:28

Hangsúlyozom: Tétényi Éva esete bizonyítja, hogy csak így lehetséges.

tibapó 2012.03.11. 21:54:00

@Ruzsa Ferenc: "...ha a demokratikus pártok az egyéni körzetekben ilyen arányban győznének (63%, nem közös listán), akkor a pártlistákon összességükben sokkal nagyobb erőt jelentenének. Mert az LMP-s nem fog a szocira szavazni, de a saját pártjára mindegyik leszavaz."

Ezt nem értem.

Ruzsa Ferenc 2012.03.11. 22:51:22

@tibapó: ha az adott körzetben (pl. az előválasztások eredményei alapján) a szocialista párt jelöltjére kellene szavaznia, sok pl. LMPs szavazó nem fog rá szavazni. Mert a szavazókat nem köti a pártfegyelem. Viszont a másik (listás) szavazatát leadja, az LMP-re.
Így összességében a pártlistákon jóval több szavazatot kapnak a rendszerváltó pártok, mint ahányan a győztes egyéni képviselőikre szavaznak.
Míg ha közös listát állítanak, fenti LMPs szavazó jó eséllyel támogatná (ugyanazt) a jelöltet, amelyiket az LMP *is*.

A tisztes középjobb párt hiánya a magyar demokrácia egyik tartós rákfenéje; de ez sem erre a blogra tartozik. Legfeljebb annyiban, hogy a jelenlegi választási rendszer mindörökre bebetonozza a kétpártrendszert, ezért is létérdek a leggyorsabban megváltoztatni.

tibapó 2012.03.11. 23:01:01

@Ruzsa Ferenc: Szóval abban a 27-db körzetben, hogy mi lenne, nem értünk egyet, sebaj, legalább kibeszéltük. :)

És amit a kétpártrendszer bebetonozásának megakadályozásáról írsz, azzal teljes mértékben egyetértek, nemhiába írtam már 6 évvel ezelőtt is: Szavazz a kispártokra!
www.168ora.hu/cikk.php?id=5699

tibapó 2012.03.11. 23:03:34

@Ruzsa Ferenc: Az hétszentség, és veheted fenyegetésnek :), hogy ha az olajfa koalában, akár az MSZP, akár a DK benne lesz, rám ne számítsatok, és sokszázezer magyar szavazóra se, akik egyébként a Tétényi Évákat simán beszavaznák.

tibapó 2012.03.11. 23:52:14

@Ruzsa Ferenc: Te LMP-s szavazókról beszélsz, azokkal akarsz rendszert váltani.
Én a kiábrándult, elbizonytalanodott, pártszekeptikus potenciális szavazókról beszélek., No, velük tényleg lehetne sok mindent nyerni, sokkal inkább, mint az LMP-s szavazókkal. :)

Republicanus 2012.03.12. 10:25:38

@tibapó:
biztos, tibiapó, hogy megértetted A köztársaság megmentése című írást? Az egész azzal kezdődik, hogy se maszoppal és dékával nem lehet leváltani (kéztharmaddal!!!) a jelenlegi kormányt, se nélkülük. ruzsa nem olajfa koaláról, hanem közös alkotmányozásról beszél. néha az az érzésem, hogy hevesen és lelkesen bírálgatod ugyan a ruzsa írását, de valahogy ellősz mellette, nem magát a tigrist lövöd, hanem az őt körülvevő. persze tévedhetek is.

Republicanus 2012.03.12. 10:27:50

kimaradt egy szó, bocsánatot kérek, megismétlem a mondatrészt helyesen: "nem magát a tigrist lövöd, hanem az őt körülvevő PÁFRÁNYOKAT..

tibapó 2012.03.12. 10:36:49

@Republicanus:
Persze, hogy értem, el is fogadom, hogy mszp és társai nélkül nehéz lenne leváltani a bebetonozott regnálókat. De nem mindegy, az együttműködés az mszp-sekkel menyire szoros.
És igen, szerintem Ruzsa olajfa koalícióról beszél, még ha az csak időleges koalíció is.
És én annyit tettem hozzá az elképzeléséhez, hogy sokunknak még így sem, jelesül, hogy ideiglenes lenne, így sem emészthető az mszp. Miközben elfogadjuk az mszp-t, mint realitás, sokan még örülnek is, ha nem a fidesz nyer, hanem az mszp, de akkor se szavaznánk rá, vagy olyan bármilyen közös listára, amiben az mszp részt vesz. Ez elvi kérdés, mint pl. az antinikotinizmus. Nos, ezt kéne felismerni a posztolónak és híveinek vagy pártfogoltjainak.

tibapó 2012.03.12. 10:41:52

@Republicanus:
És szerintem az általad és Ruzsa által "közös"-nek vélt alkotmányozás megint csak féloldalas lenne, de erről már írtam fentebb, remélem megértetted.
És arról is írtam, hogyan lehetne az a fránya alkotmányozás valóban közös.
Lehet velem egyet nem érteni, de fölényesen kinyilatkozni, hogy nem értettem meg a posztolót, merész. Nem nem értem, hanem nem értek egyet vele, más a véleményem. Baj? Vagy netán nem ide valók a más vélemények?

aktív ellenállás 2012.03.12. 13:41:04

Idevalók a más vélemények, azért blog; csak tényleg, kedves Tibapó, mintha kicsit másként olvasnád a javaslatot, mint aminek szánva van. Szerintem egyszerűen csak túl messzire tekintesz, és előrevetítesz olyan veszélyeket, amelyek majd csak a harmadik-negyedik lépcsőfokon lehetnek, esetleg, reálisak. De előbb az elsőre kéne föllépni! Hátha ott kiderül: másfelé is vezet út, mint az általad jelzett kudarcoké. Én mint kiábrándult és bizonytalan potenciális szavazó nagyon örülnék, ha lenne egy olyan kör, amiben köztiszteletben álló, politikailag kvázi-szűz civilek, tudottan az összes partnernek tekinthető párt (ilyen az mszp és dk is, szerintem) támogatásával összeülnének, hogy ezt a nagy jelentőségű lépést: a választási törvény és az alkotmány össznépi-konszenzusos létrehozását megszervezzék, személyükön mint médiumokon keresztül életre segítsenek egy mindenki (!) számára élhető országot megalapozó szabályrendszert - vagy legalább előkészítsék azt. Azután meg jöhetnének megint a "megélhetésiek", de ha jóféle gúzsba kötve táncolhatnak csak, akkor nem lesz nagy baj. Az itt vázolt javaslat erről, éppen erről szól, én úgy látom. Ha viszont már most fintorgunk, hogy majd "azután" ki mindenki fog a parlamentben ülni, ha jóelőre ki nem zárjuk onnan, akkor sose lesz tisztességes népképviselet, csak az egymást váltó hatalmi csoportok bulija, a saját szabályaik szerint, ahogy eddig. (Láttátok, nyilván, az Amnesty korrupcióval kapcsolatos jelentését: a jelenlegi intézményi-jogszabályi viszonyok a hatalmi elit gazdasági érdekeit szolgálják, az állam az ő foglyuk.) De ehhez kell az értelmiség fintorgása is. Életveszélyben se fogjuk meg egymás kezét? Ha emberek jelentős csoportja mszp-ben, dk-ban, vagy akár urambocsá jobbikban gondolkodik (akár butaságból, akár indulatból), azzal nem lehet nem számolni... Nyilvánvaló, hogy ez a javaslat egy ideális menetrendet ír le - amely talán nem valósul meg ebben a formában. De, én legalábbis úgy gondolom, bármeddig jut is el ez a folyamat, mindenképpen hatással lenne a mostani hatalomgyakorlatra, nyomásgyakorlás, memento, akármi csekély módon is. De muszáj legalább egyet lépni, hogy az ember valahova jusson, akkor is, ha nem tudja biztosan, hová lesz a második lépés. A lépkedésnek meg persze része a mérlegelés, gondolkodás, amit minden vélemény és vita segít.

tibapó 2012.03.12. 14:08:19

@aktív ellenállás: Oké, oké, visszább veszek az agarakkal, ha úgy kívánjátok, de előbb ti is gondoljátok át. Hiszen maga Ruzsa Ferenc mondta itt egy kommentjében, hogy: "...javaslat arra való, hogy ízekre szedjük, módosítsuk és alternatívákat vessünk fel..." Hát nem ezt csináltam? Ízekre szedtem, módosítottam, alternatívát vetettem fel.

Más: szerintem, bármennyire is ökumenikusnak kell lennie a megoldást keresők együttműködésének, egyes személyeknek a jelenleginél nagyobb önmérsékletet kellene tanúsítani, le kellene vonniuk a személyi konzekvenciákat, be kell látniuk, hogy bármennyire is nemes és hasznos a szándékuk, személyük vízválasztó, és ennek tudatában visszább lépni, nem egyet hátra, kettőt előre, hanem hármat hátra.

Más, (ami előzőből is következik, mivel ha a válaszotok IGEN, sok múlik az előző bekezdésen):
Szerintetek ebben a rendszerváltó-úrjaalkotmányozó-fideszdöntő, vagy mindegy minek nevezzük ökumenében van helye mérsékelt jobbközép nemzeti elemeknek? Mert ha NEM, akkor persze hiába is beszélek. De ha IGEN, akkor hatályos az előző bekezdés.

Ruzsa Ferenc 2012.03.12. 22:45:21

@tibapó: Az utosó kérdésre a válasz határozott (és magától értetődő) IGEN.
De szerintem ezt Sólyom László emlegetéséből sejteni lehetett...
Az érdekesebb kérdés, ha a mai jobboldali pártok teljességgel távol maradnak a folyamattól, és nem alakul új formáció sem, hogyan lehet ezt megoldani.
De a "jobboldali" pártok nem azonosak a jobboldali (nemzeti és/vagy konzervatív és/vagy keresztény) néppel. Így legalábbis ilyen orientációjú szakembereket be lehet vonni az alkotmányelőkészítő munkába, a szakmai folyamatba, hogy ne "baloldali", hanem mindenkinek vonzó demokratikus keretszabályozás szülessen.
Nem csak azért, mert ez így helyes és csak így lehet stabil az eredmény; hanem azért is, mert csak így lehet valósággá, csak így kaphatja meg a szükséges választói támogatást.

gerlo 2012.03.12. 23:15:11

holnap, 13-án, kedden reggel a tilos rádió idegen szív című műsorában ha civil ellenzéki kerekasztalt nem is szervezünk, ezt mondani talán túlzás volna, de mondjuk kisasztalt.mégis :)

Meghívtuk Rényi András művészettörténészt, a Milla szóvivőjét, Kónya Pétert, a Szolidaritás társelnökét és Heltai Lászlót, az lmp új szóvivőjét. Katalizátornak/kovásznak pedig ott lesz Ruzsa Ferenc is.

Hallgassátok holnap, kexdden, reggel az Idegen szívet, héttől kötetlen beszélgetés lesz, fél 9-től 10-ig azonban hardcore firtatása annak a kérdésnek, hogy miért ez a nagy ódzkodás a civil összefogástól?!

FM 90,3 - tilos.hu - adástelefon +36 1 215 3773

Csúszbúgó 2012.03.13. 00:34:08

Ez nagyon rendben lévő! Jó lenne megértetni a politikusokkal, hogy külön nem fog menni. Vagy vegyék komolyan Ruzsa javaslatát, vagy mondjanak annál jobbat.
Jelige: közös nevező.

tibapó 2012.03.13. 08:48:56

@Ruzsa Ferenc: Örülök, hogy az alapkérdésben egyetértünk. Következő kérdésem: Szerinted, néhány pontba szedve, mi a minimum, az alap politikai elvárás azon mérsékelt nemzeti jobbos embertömegek fejében, akik elégedetlenek az Orbán féle alkotmányozással, és megnyerhetők lennének egy mindkettőnk által áhított (ha nem is teljesen ugyanolyan formátumú) választási ökumené számára?
Csak mert valami, ami különbözik a balosokétól, bizonyára van, amit kezelni kellene.

tibapó 2012.03.13. 11:53:40

@gerlo: Az utolsó negyedórában a millás srác ugyanazt fejtegette, amit itt én is forszírozok. Abszolút kikezdhetetlen, kakarktergyilkossággal nem vádolható, pártközömbös civil arcok kellenek.

tibapó 2012.03.13. 14:49:13

@gerlo: De gondolom, nincs messze az igazságtól, ha azt mondom, maga Ruzsa Ferenc, (talán az én itteni fellépésem miatt is), sokkal árnyaltabban, hangsúlyosabban beszélt a lejáratódott politikusokkal szembeni civil ellenérzésekről, mint tette volna korábban.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.19. 18:59:26

@gerlo: "...itt a link, amelyen meghallgatható Kuncze Gábor beszélgetése Ruzsa Ferenccel A köztársaság megmentéséről:"

"Not Found" :-(((

Ruzsa Ferenc 2012.03.19. 19:13:27

@1.szóló: Úgy látom, csak a legfrissebb adást lehet elérni. Kár...

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.19. 19:27:29

@Ruzsa Ferenc: "A 27 többi körzetet a rendszerváltó pártok szükségképp elveszítik, mert ott mindannyian rivalizálnak egymással."

Egyáltalán nem szükségképpen :)
Ugyanis CSAK azért állítanának ott egyéni jelölteket, hogy (országos) LISTÁT állíthassanak - és azt is CSAK azok, akik egyáltalán számítanak az 5% feletti listás eredményre:)
A sikeres jelölés után viszont azokban a körzetekben SEM reklámoznák a SAJÁT egyéni jelöltjeiket, csak azt az EGY-EGY (közös:) CIVILT, akiket természetesen abban a 27 körzetben IS elindítanának - hogy eséllyel legyőzze a Fidesz jelöltjét...

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.19. 19:36:30

@Ruzsa Ferenc: "ha közös listát állítanak, fenti LMPs szavazó jó eséllyel támogatná (ugyanazt) a jelöltet, amelyiket az LMP *is*."

Ez igaz lehet az LMPs pártTAGra (jelesül mind a 800-ra!:) de nem a "szavazó"-ikra, akik azért szavaztak rájuk, mert azt hitték, LEHET MÁS a politika (mint a szociké:), R-go NEM fognak rájuk szavazni, ha azt látják, hogy MÉGSEM lehet más...
Ezt a dilemmát egyelőre az LMP is elég jól látja.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.19. 19:46:08

@Republicanus: "ruzsa nem olajfa koaláról, hanem közös alkotmányozásról beszél."

Nos, épp azért, mert én SEM tartom hülyének a népet, NEM hiszem el, hogy a "bizonytalan" tömegek BIZTOSAN elhinnék (pláne azoktól, akik már jópárszor átkúrták őket) puszira, hogy ők CSAK X hónapig (egyesek szerint 2 évig!!!) ülnének be a 2/3-ba, és azután majd önként és dalolva lemondanának... (róla is:)
Én nem állítom, hogy nem tennék meg, CSAK azt, hogy hiteltelen lenne egy ilyen vállalásuk :(

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.19. 19:52:59

@aktív ellenállás: "muszáj legalább egyet lépni, hogy az ember valahova jusson, akkor is, ha nem tudja biztosan, hová lesz a második lépés."
Erről - némi képzavarral:) - a csiga jut eszembe, amikor felsóhajt, hogy milyen jó, hogy ilyen lassan "lépeget" - merthogy rossz irányba...
Mindamellett a poszt javaslatát jobbnak tartom, mint amit a pártok majd valóban csinálni fognak - bármi is legyen az :(

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.19. 20:06:32

@tibapó: /verziója azért szimpatikus a számomra, mert ő - üdítő kivételként - megérti azt a tételt, hogy a választójog miatti együttműködési "kényszer" csupán CSAK az "egyéni" körzetekben áll fenn, ÁMDE a listás szavazatok terén egyáltalán NEM!
(-kivéve persze az 5% alatti pártocskákat, de hiszen náluk ez EDDIG is ugyanúgy fennállt!:)
Egy (túros hátú:) közös lista sohasem kapja meg a külön listák szavazatainak összegét, mert rengetegen lesznek, akik "azok" miatt márpedig nem fognak szavazni még "ezekre" SEM :(((

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.19. 20:18:00

@1.szóló:
Mellesleg ez a Rúzsa-féle javaslat meglehetősen emlékeztet engem a Karácsony Gergő (politológus:) által még jóval karácsony előtt tett "technikai koalíció" javaslatra; amit akkor tán még a saját pártja SEM fogadott kitörő lelkesedéssel, hátmég a többi érintett...
(pl.: nol.hu/archivum/20110713-schiffer__ez_technikai_koalicio )

Ruzsa Ferenc 2012.03.19. 20:49:06

@1.szóló: Karácsony javaslata valóban tartalmazza az én ötletem izgalmasabbik felét. Csak azért nem hivatkoztam rá, mert eddig nem láttam.

De ez a változat (a kevésbé izgalmas fele) működőképesebb és ráadásul megbízhatóbb is.
Egyrészt, Karácsony elképzelése csak a Jobbik és az MSZP együttes részvételével működhet, és ez nem látszik reálisnak egyik féltől sem.
Másrészt nála valóban bízniuk kellene a szavazóknak a pártokban (hogy betartják az ígéretüket), mert a külön pártlistákon a politikusaik indulnának, akik az esetleges választási siker után kőkemény alkudozásba fognának egymással az alkotmányozásról, sőt, esetleg valamelyik csoport (pl. Fidesz + Jobbik + néhány civil támogató) összehozna egy olyan-amilyen 50%-ot, és az alkotmányozás után (vagy akár helyette!) vígan kormányozna négy évig.

Az én verzióm lényeges eleme, hogy az alkotmányozó szövetség közös listáján is csupa civil szerepelne, így nem lenne, aki becsaphatná a választókat.

A másik kulcselem, hogy a választások *előtt* szó szerint közzétett alkotmányozó törvénycsomag kötné is a képviselőket, meg lehetővé is tenné a villámgyors végrehajtást.

Ruzsa Ferenc 2012.03.19. 21:14:22

@1.szóló: (A számolgatásról): Ha a pártok külön listákon indulnának, és az összes egyéni helyen győzne a független civil jelölt (mert a rendszerváltó pártok de facto nem indulnának egyéniben):

a) az összes töredékszavazat a Fidesznek (és aki még kimarad az alkotmányozó együttműködésből) jutna

b) a kispártok szavazatai elvesznének

c) elveszne azok szavazata is (és ezek sokan vannak), akik pl. sem a Jobbikra, sem az MSZP-re sohasem szavaznának, de a demokráciát visszaállító, csupa *civilből* álló, *kötött programú* alkotmányozó listára igen -- még akkor is, ha kedvenc gyűlöltpártjuk is támogatja azt.

Azaz, egyszerűen jóval kisebb lenne az esély a kétharmad elérésére.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.19. 21:39:18

@Ruzsa Ferenc:
Ez mind nagyon szép, csak hát nem vagyunk egyformák...
Tudod: "Van, aki azért jön IDE, mert otthon ezt látta... Van, aki azért jön IDE, mert otthon nem ezt látta" (-de fordítva is igaz;)
avagy
"Kétszer kettő néha öt" :)

tibapó 2012.03.19. 22:20:45

@1.szóló:
Na és a féloldalas árnyék-alkotmányozás helyetti javaslatomról mi a véleményed?

Ruzsa Ferenc 2012.03.19. 23:07:59

@tibapó: (Azok számára, akik elvesztették a fonalat): Azaz arról a javaslatról, hogy most csak az alkotmány egy kis részére vonatkozó egyezség lenne, ami csupán a választási törvényre és "igazi" Alkotmányozó Nemzetgyűlés választására terjedne ki.
Ennek két előnye van. Az egyik, hogy így (hacsak nem bojkottálja) a Fidesz is részt venne az új alkotmány megalkotásában. A másik, hogy a pártok szívesebben fogadnák ezt a verziót, hiszen a most lecsökkent parlament miatt állástalan exképviselőiket beültethetnék az Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe.

Van azonban egy hátránya is, ami a második előnyből következik. A pártjainkat csak a hatalom érdekli, az új választási törvénnyel azonban ehhez már akkor tisztességes esélyekkel hozzájuthatnak. Semmi érdekük nem lesz már abban, hogy olyan alkotmányt írassanak, ami *velük szemben* is megvédi a népet. Ami korlátozná a korrupciójukat; hiszen attól gazdagok és hatalmasok!

Míg a mostani választás előtti alkotmányozásnál még érdekük a pártkorlátozó, népbarát berendezkedés, mert ettől remélik a kétharmadnyi szavazatot, ami viszont mindenáron kell nekik, mert a jelenlegi választási rendszerben nagyon rosszul járnak.

És ugyanezért, a kétharmadra való vadászat kedvéért, biztosan nem tesznek olyan paragrafust az alkotmánytervezetbe, ami tisztes jobboldali szavazó szemét csípi. Amúgy is azt gondolom, hogy egy ilyen szélességű összefogás (az LMP-től a civileken át a szocialistákig) eleve kizárná, hogy bármi olyanban megegyezzenek, ami nem egy (jobb-bal) ideológia-semleges, egyszerűen a modern polgári tisztesség és szolidaritás elveit követő normarendszer része.

tibapó 2012.03.19. 23:44:07

@Ruzsa Ferenc:

"a pártok szívesebben fogadnák ezt a verziót, hiszen a most lecsökkent parlament miatt állástalan exképviselőiket beültethetnék az Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe"
- Kit izgat, mit akarnak a pártok, főleg a leszerepelt pártkatonák???? A fontos az, mit akarnak a választók! Teljes, ismétlem TELJES konszenzust!
- Márpedig egy bármely széles körű ellenzéki összefogás mentén létrehozott önjelölt alkotmányozás féloldalas, nem konszenzusos. Ezt nem akarhatják a választók. 89-'ben is önjelöltek "alkotmányoztak", azokat hívom én máshol "páholy-kerekasztalnak", teljes joggal (ők csalták el a többszáz éves hagyománnyal rendelkező, mintaszerű felsőházunkat is).
- Márpedig egy alkotmányozó nemzetgyűlés nem bársonyszékes kéjutazás, egyrészt oda a nép, amely ugye nem hülye, szóval a nép csak kiváló szakember autonóm személyeket, nem pedig pártkatonákat fog beszavazni, másrészt az alkotmányozás messze nem tart ki egy ciklusig és főleg nem ciklusokon át. Max. egy év. Na de akkor sem pár hét, mint a fidesz csinálta.
- Azt hiszem Ferenc még mindig nem érted, hogy az alkotmányozók és a törvényhozók személyeinek teljesen el kell különülniük. Ez axióma. "Hatalom nem alkotmányozhat!" És erre legjobb garancia, ha egyszerre kerülnek kiválasztásra, vagy ez, vagy az alapon.
-És már megbocsáss, mi az, hogy "ha nem bojkottálja a fidesz"???? Az általad javasolt árnyék-alkotmányozást, azt igen, bojkottálná a fidesz. Ellenben az általam javasolt alkotmányozó nemzetgyűlésben nem releváns egyik párt szándéka, akarata, szeszélye sem. Próbálj meg elvonatkoztatni a pártoktól, legalább ami az alkotmányozást illeti! No és persze ami a majdani (újbóli) felsőházat illeti, szintén. :)
- Tudod, az az érdekes, hogy te feltételezed, hogy az ellenzéki összefogás igazságos alkotmányt csinálna. De azt nem tudod elképzelni, hogy ugyanaz az igazságos, bölcs ellenzék igazságos törvényt alkothatna az alkotmányozók kiválasztására, ami ráadásul megválasztása után legitim is lenne.

tibapó 2012.03.20. 00:00:40

:) Egyébként nagy valószínűséggel már csak azért sem ültethetnék be újra hűbéreseiket a pártok, mert a 2014-es parlamenti választás előtt érdemes megismételni a négyigenes népszavazást, egyszer s mindenkorra lezárva ezzel a rendszerváltást, befejezve annak félbehagyott intézkedéseit. Hogy is szólt az a négy kérdés? Ugye azok lényege az egypártrendszer lebontása volt.
1.Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására?
2.Kivonuljanak-e a pártszervek a munkahelyekről?
3.Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában, vagy a kezelésében levő vagyonról?
4.Feloszlassák-e a Munkásőrséget?

Ezeket kell megismételni a korkövetelményeihez szabva:
1.A köztársasági elnököt közvetlen népszavazással megválasztani!
2.Vonuljanak ki a pártok a települési önkormányzatokból!
3.Szülessen végre korrekt és transzparens pártfinanszírozási törvény.
4.Tegyék nyilvánossá az ügynöklistákat!

Ezek a pontok mind egytől egyig az egykori egypártrendszer maradványait, és a mostani pártokratúra vadhajtásait takarítaná el.

Szóval, ha népszavazással kikényszerített törvény erejével nyilvánosak lennének végre az ügynöklisták, nagy valószínűséggel számos mostani képviselő búcsúzna örökre közélettől-közhatalomtól.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.20. 09:30:13

@tibapó: Jó ötlet a KÜLÖN alkotmányozó nemzetgyűlés!
@Ruzsa Ferenc: Jó ötlet a választás előtti alkotmányozás!

Bár kissé szorít az idő, de...
1.: 2012 második felében össze lehetne állítani az alkotmányozó testületet, amely
2.: 2013 folyamán megírhatná az új "végleges" Alkotmányt.
3.: A 2014-es választás pedig egyben lehetne ennek a választók általi legitimálása.
:)
Persze az ördög - régi jó szokása szerint - a részletekben van...
:(

gerlo 2012.04.05. 17:44:02

@1.szóló: itt a link, amelyen tényleg meghallgatható Kuncze Gábor március nyolcadiki klubrádió-beli interjúja Ruzsa Ferenccel:
www.youtube.com/watch?v=yu3CnAeEWOw

Vérkekec 2012.04.20. 10:16:42

stip-stop, enyimé a századik komment! de vajon mi lesz a köztársasággal? mentsük, ami menthető!

tibapó 2012.07.23. 11:20:19

@Ruzsa Ferenc:
Mostanában úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a "Tétényi Évák" taroljanak, még az sem kell, hogy az "újraalkotmányozó" pártok önmérsékletet tanúsítsanak. Indítsanak csak minden körzetben ők is jelöltet, több jelölt között kevesebb szavazattal is nyerhetnek a "Tétényi Évák" és legalább a töredékszavazatok hozhatnak még pár mandátumot a pártoknak is.
Persze ehhez az kell, hogy a civilek összefogjanak, jól válasszák ki a jelöltjeiket, a "Tétényi Évákat" és legyen energiájuk a menedzselésükre is a kampányban.
reszvetem.blog.hu/2012/06/05/szavazz_a_tetenyi_evakra_ket_valasztasi_torveny_mo_on

tibapó 2012.07.24. 11:48:48

@Ruzsa Ferenc:
Ruzsa Ferenc, most vettem észre, hogy egy nagyon fontos kérdésem megválaszolatlan maradt, bizonyára elkerülte e te figyelmedet is, pedig leginkább tőled várom a választ. Nos:

"Szerinted, néhány pontba szedve, mi a minimum, az alap politikai elvárás azon mérsékelt nemzeti jobbos embertömegek fejében, akik elégedetlenek az Orbán féle alkotmányozással, és megnyerhetők lennének egy mindkettőnk által áhított (ha nem is teljesen ugyanolyan formátumú) választási ökumené számára?
Csak mert valami, ami különbözik a balosokétól, bizonyára van, amit kezelni kellene."

Bognár Attila · http://kulsohaz.blog.hu 2016.04.22. 22:28:35

@tibapó: "több jelölt között kevesebb szavazattal is nyerhetnek a "Tétényi Évák""

Ebben sajna nincs igazad, amit könnyen be is láthatsz:
- attól, hogy a fideszen kívül más ellenzéki pártok is indítanak jelölt(ek)et egy körzetben, a fidesz jelöltjére leadott szavazatok NEM fognak csökkenni! Márpedig a független jelölt(ünk:)nek a fideszest kell megvernie.

Szerencsére viszont az ellenzéki pártok ezen jelöltjei NEM CSAK a fidesztől nem vesznek el szavazatokat, hanem a független jelölttől SEM, hiszen őrá alapból NEM AZOK szavaznak (és pláne nem "jobb híján!;)), akik a pártjelöltekre. :)

Bognár Attila · http://kulsohaz.blog.hu 2016.04.22. 22:56:31

Ebből következően AZ viszont egyértelmű, hogy független jelöltből "csak egy maradhat" (körzetenként), ezt a körülményt pedig egy CIVIL szervezésű, preferenciális ELŐ-választás tudja megfelelően előidézni!

- azért CIVIL, mert a pártok nem érdekeltek az előválasztásban, ezért nem is fogják megcsinálni (maradnak a "jól bevált" mutyinál, akár a közös listát, akár - a "változatosság kedvéért" - a koordinált indulást választják '18-ban) - no persze szeretnék az előnyeit, de azoknál több hátrányt látnak benne, ezért vetik el.

- a legtámogatottabb jelöltet csak egy preferenciális (rangsoroló) szavazás képes kiválasztani - mert nem az az érdekes, hogy kié a választóknál a legtöbb első helyezés, hanem az (is), hogy hányan lennének MÉG hajlandóak rá szavazni második (netán 3.) helyen...
(a F1-es pontversenyhez hasonlóan, ahol pl. Niki Lauda "1977-ben csak három futamot nyert, de hatszor lett második és egyszer harmadik, így már két versennyel a bajnokság vége előtt Világbajnok lett.":))

Bognár Attila · http://kulsohaz.blog.hu 2016.07.28. 14:14:04

@Ruzsa Ferenc: "az országgyűlési választáson elinduló szervezeteket nevezzük pártoknak."
- mármint ugye amelyek az EGYIK, a LISTÁS szavazatunkért indulnak el és összesen 93 mandátumuk lehet a parlamentben.
- a MÁSIK szavazatunkért elinduló CIVIL EGYÉN-ekből pedig lehet 106 FÜGGETLEN képviselő!
- és máris VÉGE a pártokráciának...
Csak a gondolkodásunkban kellene már kissé felül emelkedni a bevett sémákon! :O

Rátkai János 2017.03.05. 22:40:42

Nagyszerű, zseniális javaslat amit írsz.

Tegyük fel, hogy nem olyan emelkedettek, értelmesek, belátóak, másokban megbízók, altruisták a pártpolitikusok, hogy veszélyeztessék, hogy esetleg négy évig nem kerülnek be a parlamentbe, bizottságokba, ha nem lesz kétharmados többség és nem oszlatja fel magát a parlament. Ez olyan egzisztenciális kockázat, amit nem úgy tűnik, hogy vállalnának. Ha ez nem reális, akkor is megmenthető a javaslat lényege. Alább tekintsük át, milyen fokozatok vannak. Ha egy minimálisabb fokozat valósul meg, már annak is van értelme. A pártok nyilatkozhatnak, hogy reálisan melyik fokozatot akarják és mely törvényeket akarják bevenni.

1. a törvénytervezetek elveinek kidolgozása (ehhez egy kisebb műhely is elég)
2. a törvénytervezetek elveinek aláírása jelentős ellenzéki pártok által (jelöltállítási szövetség nélkül)
3. a törvénytervezetek szövegszerű, minél részletesebb kidolgozása (ehhez egy szakértő műhely sok munkaórája kell), egyeztetése, módosítgatása (nagyon sok szervezést igényel), végső fokon olyan szövegtervezetekre is el lehetne jutni, amelyek betű szerinti benyújtására és megszavazására szerződhetnek a pártok
4. viszonylag részletes vagy parlamentben benyújthatóra megszövegezett törvénytervezetek aláírása jelentős ellenzéki pártok által (jelöltállítási szövetség nélkül)
5. viszonylag részletes vagy parlamentben benyújthatóra megszövegezett törvénytervezetek aláírása jelentős ellenzéki pártok által (jelöltállítási szövetséggel)

Megvalósíthatóbbnak tűnik, hogy ír egy választási törvénytervezetet és néhány más kétharmados törvény tervezetét egy műhely anélkül is, hogy pártokra várnának. Majd e konkrét, szövegszerű tervezeteket lehet addig módosítani, hogy jelentős pártok, szervezetek elfogadják. Ha néhány elv érvényesül: arányosabb, a diktatórikus berendezkedés bebetonozását meggátló, az ellenzéknek választási esélyegyenlőséget biztosító, a közmédiában megjelenést biztosító választási rendszert biztosít, akkor már minden demokratikus ellenzéki szervezetnek sokkal inkább érdeke aláírni szinte bármilyen tervezet változatot, ezáltal reális tervezettel bírónak, kormányképes alternatívának látszani, olyannak, aki kezdeményez, van terve, bizonyítottan tud kompromisszumot kötni, mint nem aláírni valami apróság miatt és újra szétforgácsolódni.

Ha nem valósítják meg az ellenzéki pártok, akkor újabb ciklusban is időszerű marad a javaslatod, talán mindaddig, amíg egyszer végre megvalósítják.
Közvéleménykutatással, komolyabb interjúkkal lehet megalapozott választ kapni arra a kérdésre, hogy az AN pártfüggetlen egyéni jelöltjének, vagy az AN-ben részt vevő pártok által egyeztetett, közösen állított pártjelöltnek lenne nagyobb esélye egyéni képviselői helyet szerezni?
A párt-szkeptikus szavazónak szimpatikus az AN pártfüggetlen egyéni jelöltje, viszont igazából ez illúzió, hiszen nem négy évig tisztességesen dolgozó képviselőt kap, aki jó törvényeket vitat és szavaz meg, jó irányba kormányzást ér el, hanem csak egy sokkal kisebb elvárást teljesít, megszavaz néhány sarkalatos törvényt és a parlament gyors önfeloszlatását. Ha megszavazza az alkotmányozó jelöltet és a terv megvalósul, akkor pár hónap múlva már pártjelöltekre kell majd szavaznia újra, vagyis csak egy illúzió volt, hogy lehet civil, tisztességes képviselője. Ezt nem olyan egyszerű átlátni, de azért ha nagyon magas a mércénk, akkor ezt az illúziót nem kéne táplálni, hanem csak azzal kéne érvelni, hogy ezek a jelöltek a legmegbízhatóbbak, hogy tartják a szavukat és szinte automataként csak azt teszik, amire szerződtek.

Mit válaszoltak/mondanak a pártok, milyen feltételek esetén vennének részt a javaslatod megvalósításában? Melyik fokozat elérhető?

Rátkai János 2017.03.05. 22:49:30

@kbdanirl: Vírusos a gép. A javaslat: csökkentett módban bootolás egy nemvírusos lemezről, vírusirtás, vírusvédelem telepítése, ezután normál boot.

Rátkai János 2017.03.05. 23:30:35

Felvetek egy érdekes közmédia, kisebbségvédelem, elhallgattatásvédelem megközelítést:
kapjon újságoldalakat, perceket a közmédiában aki kapott szavazatokat

Nem működik a pártatlan állami média; gyakorlatilag ki van szorítva az ellenzék nemcsak az állami, hanem egyáltalán a médiából.
A mindenkori parlamenti pártok híradóstábjai kapjanak havonta x-y-z percet, költségvetést (a listás országgyűlési választási eredményeik arányát kicsit a kiegyenlítés felé eltoló arányban). Maguk döntik el, h miről milyen hosszan számolnak be, kivel interjúznak. Így nem lehet elhallgatni eseményeket, mert akinek érdeke, az a maga x percével azt tesz amit akar, hírt adhat bármiről, a másik oldal ebbe nem tud beleszólni, csak a maga perceivel tud gazdálkodni. Mint egy debating. Mint úszók külön sávokban, nem tudják a másikat korlátozni, visszahúzni.

Hasonlóan mint ahogy a kampányidőszakban fontos garancia, hogy megjelenési lehetőséget kell biztosítani a jelölteknek - ezt kellene csak kiterjeszteni mindenkorra.

Ha az lenne az ellenzék követelése, ajánlott rendszere, hogy kapjon újságoldalakat, perceket a közmédiában aki kapott szavazatokat, az talán jobban elérhető lenne mint a pártatlan média utópiája.

Amikor egy rendezvényről adnak hírt, akkor a rendezvény szervezőjének van joga 1-2-x perces önbemutató anyagokat készíteni (mint egy sajtóközlemény), és azt kell a közszolgálati médiának leadnia (+ ha valamelyik párt kommentálni akarja, akkor utána azt). Vagyis nem a közmédiának lenne 1 stábja, hanem csak automatikusan közzétenné amit a pártos stábok és a rendezvényszervezők gyártanak.

gondolatweb.blogspot.com/2016/10/amely-orszagban-nem-mukodik-partatlan.html

tibapó 2017.10.26. 12:56:38

@Rátkai János: "...pár hónap múlva már pártjelöltekre kell majd szavaznia újra, vagyis csak egy illúzió volt, hogy lehet civil, tisztességes képviselője"

Ezért van arra szükség, hogy a Felsőházba civil delegálással lehessen bekerülni.